Skip to Content

Изкуствените футболни терени безопасни ли са?

В продължение на много години терените, подходящи за всички атмосферни условия, са използвани за най-различни спортове, включително футбол, ръгби, лакрос и келтски спортове. В тези игрални повърхности често са използвани гумени гранули, за да ги направят устойчиви на атмосферни условия и да добавят омекотяване на удара и сцепление. Но дали гумените гранули са безопасни?

Повечето от гранулите са направени от рециклирани автомобилни гуми, които са раздробени на малки пелети. Знаем, че гумите съдържат някои опасни химикали и че гранулите могат да отделят потенциално летливи вещества, които могат да бъдат вдишани, така че използването на гранулите прави ли опасни игралните терени?  

Много ниско ниво на безпокойство

ECHA проучи въпроса и установи, че опасенията за здравето от игра на изкуствени повърхности са много ниски, тъй като концентрациите на съответните химикали (включително полициклични ароматни въглеводороди, метали и пластификатори), измерени от гранулите, са като цяло много ниски. Въпреки това, ECHA заяви, че при закрити терени има вероятност някои от химикалите, излъчвани от гранулите, да дразнят кожата и очите на играчите.  

Останете в безопасност, когато играете

Останете в безопасност, когато играете. Макар докладът да установява много нисък риск, винаги има неща, които да се направят, за да се намали още повече рискът: 

  • измивайте ръцете си, след като сте играли и преди да ядете;
  • почиствайте всякакви порязвания или ожулвания;
  • сваляйте спортните обувки и екипи преди да се приберете вкъщи; и 
  • разбира се — не поглъщайте гранулите!

 

Докладът на ECHA се проследява, за да се разгледа по-подробно потенциалната необходимост да се ограничат нивата на някои от химикалите още повече — особено полицикличните ароматни въглеводороди — в спортните терени. 

Повече информация

 

 


Route: .live2