Бисфенол А - Chemicals In Our Life

Бисфенол А

Бисфенол А (BPA) е на пазара от 60-те години. Използва се в широка гама от потребителски продукти като пластмасови бутилки и касови бележки. Поради опасните си свойства BPA вече е ограничен в няколко продукта в ЕС.

BPA може да се намери в много общи потребителски стоки, като например прибори за повторна употреба и пластмасови бутилки, спортно оборудване, компактдискове и DVD дискове. Епоксидните смоли, съдържащи BPA, се използват за покриване на вътрешността на водопроводни тръби и на вътрешността на кутии за храни и напитки, за да се увеличи техният срок на съхранение и за да не придобиват храните или напитките метален вкус. BPA се използва също така и като проявител на бои в термична хартия, за да стане видимо мастилото. Той може да се намери в касови бележки от продажби в магазини и билети за обществен транспорт и паркинг.

Защо и как се контролира BPA

Бисфенол A е класифициран в ЕС като вещество, което има токсични ефекти върху човешката репродуктивна способност. До 1 март 2018 г. всички производители, вносители или доставчици на BPA трябва да класифицират и етикетират продуктите, съдържащи BPA, като токсични за репродукцията. Това позволява на фирмите да бъдат по-добре информирани за възможните опасни ефекти и за това как работниците могат да бъдат защитени.

BPA е в списъка с кандидат-вещества за разрешаване съгласно Регламента REACH, тъй като е токсичен за репродукцията и поради неговите свойства — за разрушаване на ендокринната система. Както и за всички вещества, включени в списъка на кандидатите, потребителите имат право да попитат доставчика на всеки продукт дали съдържа BPA в концентрация над 0,1 %. Ако случаят е такъв, доставчикът трябва да предостави тази информация в рамките на 45 дни от искането, както и достатъчно информация, за да позволи безопасната употреба на продукта от потребителите.

За да се избегне замяната на BPA с други вещества, които могат да причинят подобни проблеми, властите оценяват свойствата и употребите на подобни вещества като Бисфенол S (BPS) и биха могли да решат да контролират и тях в бъдеще.

Ограничен в термичната хартия

BPA е ограничен в ЕС в термична хартия от 2016 г. насам. Забраната влиза в сила през 2020 г., като дава време на фирмите да го премахнат и да намерят по-безопасна алтернатива. В резултат на това производителите на хартия ще трябва да заменят BPA с други проявители на багрилни вещества. Ограничението на BPA в термичната хартия се очаква да донесе много предимства за работниците, боравещи с продукти, които съдържат термична хартия в ежедневната си работа, като например магазините и продавачите на билети. Ограничен в материали, влизащи в контакт с храна

От 1 юни 2011 г. BPA е забранен за употреба в шишета за хранене на кърмачета в ЕС. В ЕС, BPA може да се използва в материали, които са в контакт с храна, но има максимално количество, което е разрешено да се отделя от материала. Освен това някои държави членки са наложили допълнителни ограничения върху продуктите, съдържащи BPA. В Белгия, Швеция и Дания той също така е забранен за употреба в други материали, които влизат в контакт с храна, предназначена за кърмачета и деца под тригодишна възраст. Франция е забранила употребата на BPA във всички хранителни опаковки, съдове и прибори.

Ограничение в играчките

Към момента в ЕС има ограничение в количеството на BPA, което е разрешено да се отделя от играчки за деца до тригодишна възраст и в играчки, предназначени за поставяне в устата на дете. Това ограничение е поставено, за да се гарантира, че играчките са безопасни и не излагат децата на опасни нива.

Повече информация