Skip to Content

Химикали, причиняващи алергии

В момента страдащите от алергии са повече от всякога. Алергиите се причиняват от някои синтетични химикали, но могат да се появят и от естествени алергени като полен, растения или храна.

От началото на индустриализацията се наблюдава значителен ръст в разпространението на алергични заболявания като астма и контактен дерматит. Затова има множество причини, като един от вероятните фактори е фактът, че сме изложени на въздействието на много повече химикали отпреди.

Алергичните реакции варират от значително малки, като сърбеж и зачервяване на кожата, до тежки, като животозастрашаващи анафилактични реакции, в зависимост от силата на алергена. Въпреки това не всички хора реагират по един и същи начин на определен алерген — веществото, причиняващо алергията. Затова е важно да се запознаете с реакциите на собственото ви тяло и да управлявате обкръжаващата ви среда по възможно най-добрия начин.

Какво прави ЕС?

ЕС се опитва да определи сенсибилизатори въз основа на събраните данни от индустрията за веществата, които са на пазара. Тези данни, заедно с информация от няколко други източници, ще бъдат разгледани и когато се установят нови потенциални пораждащи безпокойство вещества, ще могат да се въведат мерки.

Например, когато веществата са известни като алергени, ЕС може да ограничи тяхната употреба, за да предпази потребители и работници.

Един такъв пример е хромът, който в продължение на много години се използваше в кожени изделия, като обувки, ръкавици и ръчни чанти. Той прави кожата по-гъвкава. Въпреки това хромът може да се отдели от повърхността на коженото изделие и да попадне върху или дори в кожата на потребителя, което при някои хора причинява алергична реакция.

Кликнете, за да видите инфограма

Изчислено е, че откакто употребата на хром е била ограничена, всяка година се предотвратяват 11 000 нови случаи на алергични реакции.

Друг пример е никелът, който все още е основната причина за възникване на кожна алергия в Европа. Употребата на никел е била ограничена в продукти, които имат продължителен контакт с кожата като обеци, колиета, ръчни часовници и ципове на дрехи.

Доставчиците, пускащи на пазара продукти, съдържащи някои изоцианати (MDI), трябва да гарантират, че опаковката съдържа предпазни ръкавици и предупреждение към потребителите за възможни алергични реакции, ако вече са сенсибилизирани към изоцианати. По същия начин лица с астма или кожни проблеми следва да избягват контакт с тези продукти. Опаковката трябва също така да съдържа указания за носене на предпазни средства за дихателните органи, ако не е възможно добро проветряване.

Алергията обикновено засяга онази част от тялото ви, която е в контакт с алергена.

Намерете повече информация за често срещаните алергенни вещества, като последвате линковете по-долу.

  • Никел, ако бъде отделен от бижута, може да причини възпаление при контакт с кожата.
  • Метилендифенил диизоцианат (MDI), използван в бои за нанасяне чрез пръскане и течни покривни покрития, е добре известен респираторен сенсибилизатор, който може да причини алергична реакция при вдишване. (връзка към информационна карта)
  • Хромът, използван в кожени изделия, може да причини кожни алергии.
  • Диметилфумарат (DMF), препарат против плесени, обикновено се използва в сашета, придружаващи потребителски продукти като обувки и мека мебел – веществото може да попадне върху продукта и върху кожата на потребителя и да предизвика алергични реакции като сърбеж, зачервяване и дразнене.

Няколко респираторни сенсибилизатори са определени като вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Това е първата стъпка към замяна на тези вещества с по-малко опасни вещества. След като едно вещество е включено в списъка на веществата за разрешаване съгласно REACH, единствено фирмите, които са кандидатствали за разрешение, и то им е било предоставено, могат да използват съответното вещество в рамките на ЕС.

Какво може да направите

Ако имате алергична реакция и смятате, че може да е била породена от химикал, консултирайте се с вашия лекар и се опитайте да разберете какъв точно е бил причинителят. Например, ако подозирате, че сте алергични към вещество в продукт за миене, може да занесете етикета със съдържанието на вашия лекар.


Route: .live2