Skip to Content

Химикали в селското стопанство

Конвенционалното земеделие използва пестициди — за защита на растенията; и торове — за да увеличи растежа и плодородието им. В биологичното земеделие тяхната употреба е силно ограничена. И в двата вида земеделие ЕС работи за по-безопасни продукти за потребителите.

Пестицидите — известни също като селскостопански химикали — са вещества, които се използват за защита на растенията от вредители. Те включват хербициди за унищожаване на плевели, фунгициди за предпазване от болести, и инсектициди за премахване на насекоми. Тези химикали за съжаление не само премахват нежеланите вредители, но могат да навредят и на нашето здраве и околната среда.

Пестицидите или продуктите за растителна защита съдържат поне едно активно вещество и се използват за:

  • защита на растенията от вредители и болести;
  • влияят на растежа на растенията;
  • запазване на растителните продукти;
  • унищожаване или предотвратяване на растежа на нежеланите растения.

Какво прави ЕС?

ЕС контролира използването на пестициди, за да сведе до минимум рисковете за нашето здраве и околната среда.

Всички пестициди имат активни вещества, които действат срещу „вредители“ или нежелани растения. Всички активни вещества, които се използват в ЕС за продукти за растителна защита, трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия, за да се гарантира, че са безопасни, преди да достигнат до пазара в даден продукт. Веществата трябва да бъдат безопасни за здравето на хората и животните и за околната среда.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) извършва оценки на риска от пестициди и предоставя на Европейската комисия и на държавите членки научна подкрепа в процеса на вземане на решения. След това се дават одобрения въз основа на тези интензивни оценки. ЕОБХ е отговорната агенция на ЕС и предлага подробна информация на уебсайта си, към който можете да намерите връзка по-долу.

ECHA управлява закона за класифициране и етикетиране на химикали. Начинът на оценка и етикетиране на химикал се основава на опасните свойства, които може да има.

В съвременното селско стопанство се използват много различни вещества. Може да сте чували за глифозат, който е един от най-използваните хербициди за убиване на плевели. Прочетете повече по-долу за последните новини относно оценката на това вещество.

Повече информация за биологичното земеделие?

Един от начините за ограничаване на емисиите на пестициди в околната среда и експозицията върху хора е производството на органични продукти. В биологичното земеделие употребата на химически пестициди, както и на синтетични торове, антибиотици и други вещества е силно ограничена. Биологичните ферми трябва да спазват някои строги правила, ако искат да наричат своите продукти биологични.

Някои от важните принципи за преработката на биологични продукти са:

  • много строги ограничения върху използването на селскостопански химикали, пестициди, торове, антибиотици и добавки към храните;
  • без употреба на генетично модифицирани организми (ГМО);
  • използване на ресурсите на място;
  • избор на растителни и животински видове, които са устойчиви на болести и адаптирани към местните условия.

Ако проявявате интерес към това какво прави ЕС в областта на биологичното земеделие, можете да проследите връзката по-долу и да прочетете повече.

Прочетете повече


Route: .live1