Skip to Content

Химикали в продуктите за почистване

Химикалите са действащата съставка във вашите продукти за почистване. Важно е винаги да проверявате етикетите, за да ги използвате по безопасен начин.

Перилни препарати, универсални почистващи препарати, миещи течности — всички те съдържат вещества, наречени сърфактанти или повърхностно активни вещества. Те намаляват повърхностното напрежение между вода и мазнини (течни или твърди мазнини), така че двете да могат да се смесват, така водата може да задържи мазнината и да я отмие. Ето защо перем мръсните дрехи с препарат — препаратът може да премахне мръсотията в твърда или течна форма.

Ако погледнете съставките на почистващ продукт, ще видите и много други химикали. Например биологичните детергенти съдържат ензими. Те спомагат за раздробяването и отстраняването на мазнините, но също храна и други наслоявания. Различни химикали се използват и за добавяне на аромати или цветове на продукта или за запазването му.

Регламент за по-безопасни продукти

В ЕС различни правила имат за цел да направят употребата на почистващи продукти по-безопасна. Например, регламентът за класифициране, етикетиране и опаковане на химикали — Регламент CLP — урежда начина, по който химикалите и продуктите, които ги съдържат, са етикетирани и опаковани. Ако продуктът съдържа опасни химикали, той трябва да бъде обозначен с пиктограма и обяснение за нейното значение. Това помага на потребителите да боравят с продукта безопасно и дава съвети за действия в случай на инцидент.

Регламентът за детергентите гарантира, че на пазара могат да бъдат пускани само детергенти с напълно биоразградими повърхностно активни вещества. В допълнение етикетите им трябва да съдържат информация за съставките на продуктите и правилната дозировка. Това предпазва потребителите от алергии и помага да се избегне прекомерната употреба на детергенти.

Информация за опаковката

Регламентът CLP цели също да направи опаковките по-безопасни за децата. Почистващите продукти, съдържащи опасни химикали, не би трябвало да изглеждат привлекателни за децата и не трябва да приличат на опаковки за храни или лекарства. Освен това трябва да бъдат затворени по начин, който възпира децата от лесно отваряне — например с капачка, която изисква използването на двете ръце за отваряне.

Капсулите за течни препарати трябва да са устойчиви на натиск и да не се разтварят твърде бързо. Те съдържат ароматизиращ агент, който причинява отблъскващ ефект, ако детето сложи капсулата в устата си. Също така, външната опаковка на капсулите за еднократна употреба трябва да бъде непрозрачна, за да затрудни децата да видят отделните капсули вътре.

Съвети за по-безопасна употреба

  • Проверявайте етикетите на продуктите, които използвате, и следвайте инструкциите, за да сте сигурни, че боравите с тях и ги съхранявате по безопасен начин. Пиктограмите за опасност показват какъв вид вреди продуктът може да причини на вашето здраве или на околната среда. Етикетите също така имат информация за това как да действате в случай на инцидент.
  • Предпочитайте безвредни за околната среда перилни препарати с официална екомаркировка — например екомаркировката на ЕС или скандинавската екомаркировка.
  • Винаги използвайте почистващите продукти съгласно инструкциите. Някои продукти могат да причинят алергични реакции и да дразнят кожата и очите. Например, препаратите за отпушване на канали и почистващите препарати за тоалетни могат да съдържат корозивни вещества, които могат да причинят сериозни изгаряния на кожата и увреждане на очите. Препаратите за измиване на съдове, декалциращите средства и препаратите за почистване на фурни също могат сериозно да навредят на здравето, ако с тях не се борави правилно.
  • Не забравяйте да съхранявате почистващите продукти далеч от достъпа на деца или домашни любимци. Внимавайте също да не смесвате различни продукти за почистване заедно или да пресипвате съдържанието им в друга опаковка.

Повече информация

  • Articles and chemical products  — Шведска агенция по химикали
  • Keep caps from kids  — Международната асоциация за сапуни, детергенти и продукти за поддръжка
  • Cleanright - International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products


Route: .live2