Skip to Content

Химикали в козметичните продукти

В Европа средно на ден използваме най-малко седем различни козметични продукта. Те варират от хигиенни продукти като сапун, шампоан, дезодорант и паста за зъби до продукти за красота като парфюми и грим. Козметичните продукти съдържат много химикали — разгледайте етикетите за съставките.

Европа има най-всеобхватните закони за козметичните продукти в света. Регламентът за козметичните продукти съдържа списък, който определя веществата, които могат да бъдат използвани, тези, за които има специфични ограничения, и тези, които са забранени.

Някои химикали в козметичните продукти могат да причинят алергични реакции. Тези съставки често са изработени от човека, но могат да бъдат и от натурален произход. Следователно „натурален“ не означава непременно повишена безопасност.

Веществата, които могат да причинят алергии, обикновено са консерванти и парфюми. Консервантите се влагат, за да удължат срока на годност на продукта и да убият бактерии, които иначе биха се развили върху него.

Кой отговаря за безопасността на козметичните продукти?

Преди да продаде козметичния продукт, производителят трябва да се увери, че продуктът е преминал през научна оценка за безопасност. Производителят трябва да представи на европейските органи информацията за оценка чрез портал за уведомяване за козметичните продукти, като показва, че веществото, използвано в продукта, не представлява риск за здравето.

Властите във всяка държава от ЕС извършват надзор на пазара и извършват тестове на продукти. Те могат да изтеглят от пазара продукти, които съдържат забранени химикали. Тези химикали се съобщават на Европейската комисия, която споделя информацията между всички държави от ЕС.

Можете да се абонирате за седмично обобщение на продуктите, които са били изтеглени от пазара в някоя от държавите от ЕС, тъй като е установено, че не са безопасни.

Наноматериали

В козметичните продукти, наноматериалът е неразтворим или биоустойчив и умишлено произведен материал. В ЕС, от фирмите се изисква да посочат дали техният козметичен продукт съдържа наноматериали.

Наноматериалите, използвани като оцветители, консерванти и UV филтри, трябва да бъдат разрешени от Европейската комисия, преди да могат да бъдат използвани в козметични продукти. 

Наноматериалите трябва да бъдат отбелязани в списъка на съставките в етикета с думата „нано” в скоби, след името на веществото.

Няма изпитвания върху животни

Изпитването на козметични продукти върху животни не е разрешено в Европа от 2004 г. насам. В Европа също така е забранено пускането на пазара на козметичен продукт, който съдържа съставки, тествани върху животни.

Въпреки това, много съставки, които са вложени в козметичните продукти, се използват и в други продукти, като например фармацевтични продукти, детергенти и храни. Поради това някои от тези вещества могат да подлежат на изискванията за изпитване върху животни съгласно тези закони. Все още има тестове, които не могат да бъдат заменени с надеждни, неизползващи животни методи, но ЕС и международната общност работят по разработването на такива.


Route: .live2