Skip to Content

Намиране на по-безопасни продукт

Тъй като информацията за рисковете от опасни химикали нараства и потребителското търсене на по-безопасни химикали се увеличава, все повече компании търсят по-безопасни алтернативи.

Количеството на текстилните изделия, обувки, дрехи и играчки със зелени етикети и етикети за нетоксични продукти се увеличава. Търговците на дребно също допринасят за това като избират да не продават продукти, съдържащи вещества, предизвикващи сериозно безпокойство.

Видът и мястото на закупуване на продуктите зависи от вас. Но различни етикети на продукти или екомаркировки могат да ви упътват.

Екомаркировка на ЕС

Логото на екомаркировката на ЕС помага да се разбере, че даден продукт или услуга е едновременно безопасен за околната среда и с добро качество. Лесно е за разпознаване и е надеждно.

За да получат екомаркировка на ЕС, продуктите трябва да отговарят на строги критерии. Тези екологични критерии вземат под внимание целия жизнен цикъл на продукта — от извличането на суровините до производството, опаковането и транспортирането, както и до вашата употреба, а след това и до кошчето за рециклиране.

Хиляди продукти в Европа са получили правото да ползват етикета. Това включва например сапуни и шампоани, бебешки дрехи, бои и лакове, електрически стоки и мебели, както и услуги като хотели и къмпинги.

Екомаркировката на ЕС ви казва, че:

  • Текстилните изделия, които купувате, не съдържат тежки метали, формалдехид, азоди и други багрила, които могат да причинят рак, мутации или увреждане на плодовитостта.
  • Обувките не съдържат кадмий или олово и в процеса на производство са изключени веществата, които са опасни за околната среда и здравето.
  • Сапуните, шампоаните и балсамите за коса отговарят на строги ограничения за опасните вещества.
  • Боите и лаковете не съдържат тежки метали, канцерогенни или токсични вещества.
  • Електрониката е произведена със сведено до минимум използване на опасни вещества./

Екомаркировка на Nordic Swan

Екомаркировка на Nordic SwanЕкомаркировката на Nordic Swan гарантира, че продуктите отговарят на строги екологични и климатични критерии. Тя ви казва, че въздействието на продукта върху околната среда е оценено през целия му жизнен цикъл — от суровината до отпадъците. Също така определя критерии по отношение на качеството, здравните аспекти и функционалността.

Повече информация


Route: .live2