Skip to Content

Научете повече за вашите електронни устройства и химикалите в тях

Устройствата във вашия дом, като телефони, компютри, таблети, телевизори, игрови конзоли и умни кухненски уреди, са изработени от стотици компоненти и хиляди химикали.

Някои от химикалите в електронните устройства са токсични — например вещества като тежки метали, такива, които забавят горенето, антистатични средства или пластични омекотители. Но основният въпрос е — изложeни ли сте на тяхното въздействие? Ако използвате устройството по начина, по който е предназначено да се използва, тогава ще бъдете изложени на тяхното въздействие в много по-малка степен. Например, платката на вашия мобилен телефон обикновено не докосва кожата ви.

Но има някои опасни химикали, като някои фталати и забавители на горенето, които могат да бъдат освободени от електронните устройства във въздуха и праха във вашия дом. Също така трябва да сте сигурни, че ги изхвърляте правилно — в  противен случай  токсичните вещества могат да бъдат освободени в околната среда.

Законодателството на ЕС в областта на химичните вещества има за цел да ограничи или премахне употребата на опасни химикали в електронните устройства, когато съществуват по-безопасни алтернативи. Фирмите също се насърчават да заменят опасните химикали с по-безопасни алтернативи. Фирмите могат да получат изключения и разрешения за използване на определени опасни химикали в електрониката, обикновено за ограничен период от време.

Тежки метали

Тежките метали понастоящем са от съществено значение в повечето електронни устройства, въпреки че иновативните компании винаги търсят по-безопасни алтернативи. Ето и няколко типични примера:

 • Кадмий — използва се в презареждащи се компютърни батерии, контакти и превключватели.
 • Живак — използва се в течнокристалните дисплеи (LCD) на мобилни телефони и монитори с плосък екран, както и в превключватели, батерии и флуоресцентни лампи.
 • Олово — използва се в електронно-лъчевите тръби (CRT), намиращи се на компютърни и телевизионни екрани.
 • Хексавалентен хром — използва се в производството на различни метални корпуси.
 • Никел — използва се в някои платки за мобилни телефони и за запояване.
 • Олово и кадмий — използват се в презареждащите се батерии на игрови конзоли и електрически играчки.

Забавители на горенето

Забавителите на горенето се използват за предотвратяване или забавяне на развитието на пожар. Един от ефектите им е да ви дадат повече време да напуснете мястото в случай на пожар. Ето защо те са доста стабилни вещества и не се разграждат лесно. Те остават в естествената околна среда за дълго време. Забавителите на горенето могат да преминават от електронните продукти в праха в дома ви. Новите електронни устройства могат също да отделят забавители на горенето, когато се нагорещят.

Съвети за по-безопасна употреба

 • Търсете продукти с официална екомаркировка. Например, телевизорите, принтерите, преносимите или настолни компютри, носещи екомаркировка на ЕС, са произведени с възможно най-малко вложени опасни химикали.
 • Търсете продукти със „СЕ-маркировка”. Това означава, че производителят гарантира, че продуктът отговаря на изискванията за безопасност, определени от ЕС.
 • Използвайте продуктите по тяхното предназначение и по начините, описани в инструкциите на производителя.
 • Възползвайте се от правото си да попитате в магазина дали вашето електронно устройство съдържа „вещества, пораждащи сериозно безпокойство“ над определена граница. Съгласно закона търговецът на дребно или производителят трябва да ви информират дали продуктът съдържа някое от тези вещества и как да го използвате безопасно.
 • Проветрявайте помещенията си редовно и се опитвайте да избягвате натрупването на прах в дома ви.
 • Не позволявайте на малките деца да дъвчат или да разглобяват електронни устройства.

Рециклирайте внимателно електронните устройства

Токсичните материали във вашите електронни устройства могат да навредят на околната среда, ако не ги изхвърляте внимателно.

Предавайте старите си електрически уреди и електронни отпадъци в местния пункт за отпадъци или рециклиране, за да избегнете освобождаването на вредни вещества в околната среда.

Повече информация


Route: .live2