Skip to Content

Наноматериалите и здравето

Веществата в наноформи по-опасни ли са, отколкото са в техния нормален размер? Някои са по-опасни, а други — не. Както всяко друго химично вещество, наноматериалите трябва да бъдат оценени поотделно.

Както при всеки друг химикал, наноматериалите и техните ефекти върху нашите тела могат да бъдат различни. Поради това е необходимо наноматериалите да бъдат оценявани поотделно, както всички останали вещества. Ако дадено вещество бъде оценено като безвредно в насипната му форма, то все пак трябва да бъде разгледано в наноформа. 

Как да установим дали даден наноматериал е токсичен

Едно от нещата, които учените се опитват да установят, е дали наноматериалите навлизат и остават в телата ни и се натрупват във времето, или дали се отделят или усвояват. Това не е лесна задача.

Трябва да се имат предвид много неща при опитите да се установи дали даден наноматериал е вреден, например размер и форма и, не на последно място, как те се държат след разпадане на частицата до наноразмер. Например някои наноматериали е възможно да достигнат до части от тялото, до които други частици не могат, и е необходимо да се установи до какви последици може да доведе това.

Разбира се, фактът, че те са изключително малки, усложнява допълнително тази задача. Едва наскоро бяха разработени инструменти, които могат да отчитат и анализират наночастици.

Какви са рисковете?

Някои наноматериали са способни да увредят клетките в тялото, докато за други е установено, че са безвредни. Поради малкия им размер някои от тях могат да достигнат дълбоко в белите дробове при вдишване. След като попаднат там, те могат да причинят възпаление. Друг риск представлява това, че някои наноматериали могат да преминават в кръвта и да навлязат в органи като черен дроб, бъбреци, сърце или далак, където могат да доведат до заболяване.

При проучвания с плъхове е установено, че някои наночастици е по-вероятно да причинят възпаление и рак, отколкото същото вещество в по-голям размер.

Наночастиците могат да навлязат в човешкото тяло по три различни начина:

  • можете да ги вдишате;
  • можете да ги изядете или изпиете;
  • или могат да навлязат в тялото ви през кожата.

Изложени ли сме на наноматериали?

При оценката на риска от наноматериали е необходимо освен това да се установи дали сме изложени на тях. Наноматериали се срещат на много места, включително в природата. Те се срещат например във вулканичната пепел при изригване, в праха и в морския бриз, но също така и в градска околна среда, например от дизелови изгорели газове.

Все пак имаме нужда от повече информация относно много наноматериали, които се използват както на работните места, така и в потребителски стоки, за да можем да оценим тяхната безопасност.

ECHA и други органи работят за изясняване как химичното законодателство се прилага за наноматериали, а чрез това за по-добро гарантиране на тяхната безопасна употреба.

Прочетете повече за наноматериалите и къде се използват.
Лого на Европейската обсерватория за наноматериали

Route: .live2