Skip to Content

Наноматериали на работното място

В днешно време наноматериалите са почти навсякъде, но някои работници са изложени на тях в по-голяма степен. Ако работите с малките частици по един или друг начин, следният материал може да ви е интересен.

Някои работници често са изложени на наноматериали по различен и по-директен начин, отколкото потребителите, макар че в днешно време можете да откриете наноматериали в много продукти.

За да дадем няколко примера, наносреброто намалява бактериите и поради тази причина се използва в дрехи, съдомиялни, хладилници и болнично оборудване. Други наноматериали се използват в хранителни стоки, електроника, козметични продукти и много други продукти за ежедневието.

При вдишване някои наноматериали могат да причинят възпаление на белите дробове, а ако навлязат в кръвообращението, могат също да достигнат и до други органи като черния дроб, бъбреците и далака, където да доведат до токсичен ефект.

Рискът от наноматериалите трябва да бъде оценен за всеки отделен случай, както за всеки друг химикал, но все пак са необходими повече данни, преди да можем да оценим тяхната безопасност. ECHA и други органи работят за изясняване как следва да бъде прилагано законодателството, касаещо химикалите за наноматериали, така че да можем да гарантираме тяхната безопасна употреба.

Кой работи с наноматериали?

Можете да влезете в контакт с наночастици на всяко работно място, където те се произвеждат или използват. Има няколко горещи точки, например, ако:

  • работите в опаковъчна зона, където се произвеждат наночастици;
  • почиствате или поддържате оборудване като филтри;
  • работите със заваръчни процеси;
  • боядисвате повърхности с боя или прахово;
  • събирате, транспортирате или изхвърляте отпадъци.

Как влизам в контакт с наноматериали?

Наноматериалите могат да навлязат в тялото ви по три различни начина: можете да ги вдишате, да ги изядете или изпиете, или могат да бъдат абсорбирани през кожата.

Много пигменти в боите например всъщност са наноматериали. Когато използвате спрей боя, можете да ги вдишате, ако не се използват защитни средства. Поради тази причина е важно да се четат етикетите, за да се гарантира, че боравенето с продукта е безопасно.

Може да настъпи контакт с кожата, когато работите с прах или течност като боя, или когато сте в запрашена атмосфера с наночастици.

Не се очаква наночастиците да навлязат в тялото през здрава кожа, но винаги се препоръчва свеждане до минимум на контакта с кожата и спазването на професионална хигиенна практика.

Вероятно е да се стигне до поглъщане на наночастици само ако не са спазени правилата за безопасност, например ако не измиете ръцете си или ако носите предпазно облекло извън работната зона, след като сте работили с наноматериали.

Откъде мога да получа съвет?

Ако не сте сигурни дали материалите, с които работите, съдържат наночастици, трябва да можете да разберете това, като прочетете етикетите и пиктограмите, които показват евентуални опасности. Също така трябва да има информационен лист за безопасност относно рисковете, личните предпазни средства и съвети за това как се процедира при случайна експозиция. Ако все още не сте сигурни, трябва да попитате своя ресорен ръководител или съветника по безопасност на вашето работно място.

Прочетете повече за наноматериалите и къде се използват.
Лого на Европейската обсерватория за наноматериали

Route: .live2