Skip to Content

Проблемът с пластмасовите микрочастици

Пластмасите са важен материал. Те улесняват живота ни, често са по-леки и струват по-евтино в сравнение с други алтернативни материали. Ако не се изхвърлят или рециклират правилно обаче, те продължават да съществуват в околната среда в продължение на дълги периоди и могат да се разградят до малки частици, които са повод за безпокойство — пластмасовите микрочастици.

Пластмасовите микрочастици могат да бъдат и умишлено произвеждани, и съзнателно добавяни към продуктите. Освен това някои пластмаси съдържат опасни химикали, които може да имат отрицателно въздействие върху здравето на хората.

Пластмасовите микрочастици са много малки частици от пластмаса (обикновено по-малки от 5 мм, а често и много по-малки, включително нанопластмаси). Те могат да се образуват неволно чрез износване и разкъсване на по-големи парчета от пластмаса, включително синтетични текстилни изделия. Могат да бъдат умишлено произведени и съзнателно добавени към продуктите с някаква определена цел, например ексфолиращи мъниста в скрабове за лице и тяло или под формата на блясък в грим. Веднъж попаднали в околната среда, пластмасовите микрочастици може да се натрупат в животните, включително рибите и ракообразните, и впоследствие — да бъдат погълнати под формата на храна от хората.

Притеснени за околната среда и човешкото здраве, няколко държави —членки на ЕС приеха или предложиха забрани на национално равнище за умишлено използване на пластмасови микрочастици в някои потребителски продукти, главно за употребата на микрогранули в козметични продукти, които имат ефект на „отмиване“, където се използват като ексфолиращи и почистващи средства.

Къде можете да откриете пластмасови микрочастици?

Умишлено добавени пластмасови микрочастици се използват в редица продукти, продавани на пазара на ЕС, като например в някои козметични продукти, продукти за лична хигиена, детергенти, почистващи препарати, бои, продукти, използвани в петролната и газовата промишленост, и като среда за почистване чрез струйна обработка. Освен това някои продукти умишлено освобождават пластмасови микрочастици като част от своята функция, например хранителни гранули, използвани в селското стопанство.

В потребителските продукти пластмасовите микрочастици са най-добре познати като абразивни (напр. ексфолиращи и полиращи средства в козметиката, известни като микрогранули), но могат да имат и други функции като контролиране на вискозитета (дебелината), външния вид и издръжливостта на продукта.

Какво прави ЕС?

Европейската комисия поиска от ECHA да направи оценка на научните доказателства за регулиране на употребата в ЕС на умишлено добавени пластмасови микрочастици в продукти от всякакъв вид и при необходимост да предложи ограничение до януари 2019 г. Друг проект на Европейската комисия разследва още възможности за намаляване на отделянето на пластмасови микрочастици във водната среда. Последвайте връзките по-долу за повече подробности.

Видео

Повече информация


Route: .live1