Skip to Content

Какво представляват наноматериалите?

Наноматериалите са наистина малки. Всъщност много, много малки. Все пак те могат да имат голямо влияние върху ежедневния ви живот, което прави познаването им интересно и важно.

Наноматериалите са специални по редица причини, но по-специално поради една — техния размер. Наноматериалите са до 10 000 пъти по-малки от широчината на човешки косъм. А този малък размер ги прави много ценни за всякакви видове практически приложения.

Наноматериалите са навсякъде

Наноматериалите са използвани за много неща в продължение на дълги години, но освен това се срещат и в природата. Например в облаците от пепел от вулканите, морския бриз и в дима от пожар.

С други думи наноматериалите не са просто нещо, създадено в лаборатория. Нанотехнологията обаче е направила възможно хората да създават материали, които включват наноформи. И правим това все повече и повече, защото те имат някои предимства, които липсват при веществата с по-големи размери. 

Ако например използваме нанотитаниев диоксид за покриване на пластмасовите столове, които имаме в градината, той ще направи повърхността им самопочистваща. Върху такъв вид покритие водата не образува капки, а херметичен воден филм. Мръсотията ще се разтвори във водния филм, а следващият силен дъжд просто ще премахне мръсотията и ще почисти седалките.

Размерът има значение, но не е единственото важно нещо

начи всичко се свежда до размера, нали? Да и не. Когато даден материал се превръща в наноматериал, не е толкова просто. Наноматериалът може да има различни свойства от същото вещество в насипна форма. Това означава, че материалът би могъл да се промени, когато премине от насипна в наноформа, но размерът, при който това става, варира в зависимост от веществото. 

Така че какъв точно е той?

Това също така е една от причините, поради които е било толкова трудно да се достигне до съгласие относно определението за наноматериали. Европейската комисия е дефинирала наноматериалите като нещо, съдържащо частици с дължина от 1 до 100 нанометра. За сравнение, вирусът, който се крие върху бравата ви и може да ви зарази с грип, е с дължина 100 нанометра.

Други спорят, че всъщност размерът не е най-важното. Те смятат, че вместо това дефиницията трябва да бъде фокусирана върху новите свойства, които наночастиците имат. И както беше споменато, новите свойства не винаги се наблюдават при един и същи размер, или по-конкретно при 100 нанометра, което прави по-несъществена дефиницията, базирана единствено върху размера.

Прочетете повече за наноматериалите и къде се използват.
Лого на Европейската обсерватория за наноматериали

Route: .live1