content

Chemicals in our life

Rady a tipy

Zdraví & Medio ambiente

  • 
Chemické látky a změna klimatu
   Životní prostředí

   Chemické látky a změna klimatu

   V celosvětovém měřítku využíváme větší množství energie než kdy dříve, což má závažný dopad na světové klima. Přestože uvolňování některých chemických látek do životního prostředí může změnu klimatu urychlit, chemické látky jsou rovněž součástí řešení.

  • Endokrinní disruptory a naše zdraví
   Zdraví

   Endokrinní disruptory a naše zdraví

   Endokrinní disruptory mohou mít na zdraví závažné účinky, jako je neplodnost, rakovina a vývojové poruchy, například vrozené vady. Kde se však používají a jaké kroky se podnikají, abychom byli chráněni?

  • 

Chemické látky v zemědělství
   Životní prostředí

   Chemické látky v zemědělství

   V tradičním zemědělství se používají pesticidy k ochraně rostlin a hnojiva ke zlepšení jejich růstu a plodnosti. V ekologickém zemědělství je jejich používání silně omezeno. V obou typech zemědělství se EU snaží o dosažení bezpečnějších produktů pro spotřebitele.

  • 
Účinky na život ve vodě
   Životní prostředí

   Účinky na život ve vodě

   Sice omezujeme emise, ale řada chemických látek, které v současné době používáme, i tak končí v našem životním prostředí a v jezerech, řekách a oceánech. Většina chemických látek žádné škody nezpůsobuje, avšak není divu, že látky, které jsou škodlivé pro člověka, mohou být škodlivé rovněž pro životní prostředí a živočichy, kteří žijí ve vodních ekosystémech.

  • 
Nanomateriály a zdraví
   general

   Nanomateriály a zdraví

   Jsou látky v nanoformách nebezpečnější, než když jsou ve své normální velikosti? Některé ano, některé ne. Stejně jako jakákoli jiná chemická látka se i nanomateriály musí posuzovat samostatně.

Loading...
Chemicals In Our Life

Chemické látky v našem životě

 • 
Chemické látky v plastových výrobcích

  Chemické látky v plastových výrobcích

  Výrobky

  Plasty nám mnoha způsoby usnadňují život, avšak některé plastové výrobky obsahují chemické látky, které mohou poškodit naše zdraví – například bisfenol A nebo některé ftaláty.

 • 
Oděvy a textilie

  Oděvy a textilie

  Výrobky

  V každodenním životě přicházíme do styku s textiliemi mnoha různými způsoby – v oblečení, které nosíme, v povlečení, ve kterém spíme, v osuškách, kterými se utíráme, a v nábytku, na kterém sedíme. Kvůli vylepšení těchto výrobků se do nich z různých důvodů přidávají chemické látky, ty však u některých lidí mohou vyvolávat nepříjemné účinky na zdraví, včetně alergií.

 • 
Účinky na život ve vodě

  Účinky na život ve vodě

  Životní prostředí

  Sice omezujeme emise, ale řada chemických látek, které v současné době používáme, i tak končí v našem životním prostředí a v jezerech, řekách a oceánech. Většina chemických látek žádné škody nezpůsobuje, avšak není divu, že látky, které jsou škodlivé pro člověka, mohou být škodlivé rovněž pro životní prostředí a živočichy, kteří žijí ve vodních ekosystémech.

 • 
Chemické látky a změna klimatu

  Chemické látky a změna klimatu

  Životní prostředí

  V celosvětovém měřítku využíváme větší množství energie než kdy dříve, což má závažný dopad na světové klima. Přestože uvolňování některých chemických látek do životního prostředí může změnu klimatu urychlit, chemické látky jsou rovněž součástí řešení.

 • 

Glyfosát

  Glyfosát

  Trendy

  Glyfosát je jednou z nejčastěji používaných účinných látek v pesticidech pro prevenci růstu nežádoucích rostlin na obdělávaných polích nebo pro hubení rostlin či jejich částí. Tyto látky se často označují jako „herbicidy“ nebo „přípravky na hubení plevele“.

 • 
Bezpečnostní opatření a expozice

  Bezpečnostní opatření a expozice

  general

  Bezpečnostní listy a scénáře expozice vám pomohou bezpečně zacházet s chemickými látkami a chránit se. Tyto informace o bezpečnosti musí poskytovat dodavatelé nebezpečných chemických látek používaných na pracovišti a také je můžete získat od svého zaměstnavatele.

 • Chemické látky způsobující alergie

  Chemické látky způsobující alergie

  Zdraví

  Alergiemi trpí více lidí než kdykoli dříve. Vyvolávají je některé uměle vyrobené chemické látky, ale také přirozeně se vyskytující alergeny jako pyl, rostliny či potraviny.

POSUNOUT DOLŮ POSUNOUT NAHORU