Přejít k obsahu

Jsou fotbalová hřiště s umělým povrchem bezpečná?

Již mnoho let se pro řadu sportů včetně fotbalu, ragby, lakrosu a gaelských sportů používají hřiště s povrchem vhodným pro jakékoli počasí. Tyto hrací povrchy často využívají pryžové granule, díky nimž jsou odolné proti povětrnostním vlivům a které přispívají k tlumení nárazů a k trakci. Jsou však pryžové granule bezpečné?

Většina granulí se vyrábí z použitých gumových pneumatik, které se drtí na malé pelety. Víme, že pneumatiky obsahují některé nebezpečné chemické látky. Není tedy vzhledem k použití granulí hraní na těchto hřištích nebezpečné?  

Obavy jsou velmi mírné

Agentura ECHA se na tuto otázku zaměřila poprvé v roce 2017. Ze zjištění vyplynulo, že zdravotní rizika plynoucí ze hry na umělých površích jsou velmi malá, protože koncentrace chemických látek vzbuzujících obavy (včetně polycyklických aromatických uhlovodíků, kovů a změkčovadel) naměřené v granulích byly obecně velmi nízké. Agentura nicméně uvedla, že u halových sportovišť by použití těchto látek mělo být omezeno, aby se zajistilo, že pryžové granule mohou obsahovat pouze malé množství nejnebezpečnějších látek.

Zůstaňte při hře v bezpečí

Třebaže v původní zprávě agentury se hovoří o velmi nízkém riziku, vždy existují možnosti, jak toto riziko ještě dále snížit: 

  • po hře a před konzumací jídla si umyjte ruce,
  • očistěte si veškeré škrábance či řezné ranky,
  • před odchodem domů si sundejte sportovní boty a výstroj a 
  • samozřejmě – granule nepolykejte!

 

Zpráva agentury ECHA byla zveřejněna v roce 2017 a navázal na ni výzkum zaměřený na možnou potřebu ještě více omezit úrovně některých chemických látek – zejména v případě polycyklických aromatických uhlovodíků.

V červenci 2018 navrhl nizozemský Národní ústav pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) snížit koncentrační limity pro osm polycyklických aromatických uhlovodíků zjištěných v pryžových granulích a mulčů, které se používají na sportovních plochách a dalších sportovních zařízeních a dětských hřištích.

Výbory agentury ECHA nyní návrh posuzují a předloží své stanovisko Evropské komisi do konce roku 2019.


Route: .live1