Přejít k obsahu

Jsou fotbalová hřiště s umělým povrchem bezpečná?

Již mnoho let se pro řadu sportů včetně fotbalu, ragby, lakrosu a galských sportů používají hřiště s povrchem vhodným pro jakékoli počasí. Tyto hrací povrchy často využívají pryžové granule, díky nimž jsou odolné proti povětrnostním vlivům a které přispívají k tlumení nárazů a k trakci. Jsou však pryžové granule bezpečné?

Většina granulí se vyrábí z použitých gumových pneumatik, které se drtí na malé pelety. Je známo, že pneumatiky obsahují některé nebezpečné chemické látky a že se z granulí mohou uvolňovat potenciálně těkavé látky, které je možné vdechnout. Jsou tedy hřiště, na nichž jsou granule použity, kvůli tomu nebezpečná pro hru?  

Obavy jsou velmi mírné

Agentura ECHA tuto záležitost prošetřila a zjistila, že zdravotní rizika plynoucí ze hry na umělých površích jsou velmi malá, protože koncentrace dotčených chemických látek (včetně polycyklických aromatických uhlovodíků, kovů a změkčovadel) naměřené v granulích byly obecně velmi nízké. Agentura ECHA však uvedla, že u krytých hřišť je teoreticky možné, že některé chemické látky uvolňované z granulí budou působit dráždivě na kůži a oči hráčů.  

Zůstaňte při hře v bezpečí

Zůstaňte při hře v bezpečí Třebaže ve zprávě agentury se mluví o velmi nízkém riziku, vždy existují možnosti, jak toto riziko ještě více snížit: 

  • po hře a před konzumací jídla si umyjte ruce,
  • očistěte si veškeré škrábance či řezné ranky,
  • před odchodem domů si sundejte sportovní boty a výstroj a 
  • samozřejmě – granule nepolykejte!

 

Na základě zprávy agentury ECHA se podnikají další kroky směřující k podrobnějšímu prozkoumání potenciální potřeby ještě více snížit limity některých chemických látek – zejména polycyklických aromatických uhlovodíků – v površích sportovních hřišť. 

Více informací

 

 


Route: .live2