Přejít k obsahu

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) je na trhu již od 60. let 20. století. Používá se v širokém spektru spotřebitelských výrobků, jako jsou například plastové lahve a účtenky. Vzhledem k jeho nebezpečným vlastnostem byl BPA již v několika výrobcích v EU omezen.

BPA se nachází v mnoha běžných spotřebitelských výrobcích, například v plastovém kempingovém nádobí a plastových lahvích, sportovním vybavení, CD a DVD nosičích. Epoxidové pryskyřice obsahující BPA se používají k potahování vnitřních povrchů vodovodních trubek a konzerv na potraviny a nápoje, aby se prodloužila jejich trvanlivost a zabránilo vzniku kovové pachuti nápojů a potravin. BPA se rovněž používá například jako vývojka barviva v termopapíru, která pomáhá, aby inkoust vystoupil na povrch. Nachází se na účtenkách z obchodů, na jízdenkách veřejné dopravy či parkovacích lístcích.

Proč a jak se BPA reguluje

Bisfenol A je v EU klasifikován jako látka, která má toxické účinky na lidskou reprodukci. Všichni jeho výrobci, dovozci nebo dodavatelé musí do 1. března 2018 klasifikovat a označit výrobky obsahující BPA jako výrobky toxické pro reprodukci. Díky tomu budou podniky lépe informovány o možných nebezpečných účincích a o způsobech ochrany pracovníků.

BPA je toxický pro reprodukci a má vlastnosti narušující endokrinní systém, figuruje proto na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, kterou tvoří seznam látek podléhajících povolování podle nařízení REACH. Podobně jako u všech látek na tomto seznamu mají spotřebitelé právo dotázat se dodavatele jakéhokoli výrobku, zda neobsahuje BPA v koncentraci převyšující 0,1 %. Pokud tomu tak je, musí dodavatel tyto informace předložit do 45 dnů od obdržení žádosti a rovněž musí spotřebiteli poskytnout dostatečné informace, které mu umožní výrobek bezpečně používat.

Aby se zabránilo nahrazení BPA jinými látkami, které by mohly způsobovat podobné problémy, provádí nyní úřady hodnocení vlastností a použití podobných látek, například bisfenolu S (BPS), a mohou se rozhodnout tyto látky v budoucnu také regulovat.

Omezení bisfenolu A v termopapíru

V EU je BPA v termopapíru omezen od roku 2016. Jeho zákaz nabude účinnosti v roce 2020, což dává podnikům čas na jeho postupné stažení a nalezení bezpečnější alternativy. Výrobci termopapíru tudíž budou muset nahradit BPA jinými vývojkami. Očekává se, že omezení BPA v termopapíru přinese velký prospěch pracovníkům manipulujícím s výrobky obsahujícími termopapír při každodenní práci, například prodavačům a prodejcům vstupenek. Omezení bisfenolu A v materiálech přicházejících do styku s potravinami

Od 1. června 2011 je bisfenol A zakázán ve výrobě kojeneckých lahví v celé EU. Používat BPA v materiálech, které přicházejí do styku s potravinami, je v EU možné, nicméně je stanoveno maximální množství, které se může z materiálu uvolňovat. Kromě toho některé členské státy uvalily na výrobky obsahující BPA další omezení. V Belgii, Švédsku a Dánsku je zakázán i v dalších materiálech, které přicházejí do styku s potravinami určenými kojencům a dětem do tří let. Francie zakázala BPA ve veškerých potravinářských obalech, nádobách a kuchyňském náčiní.

Limit v hračkách

V současné době existuje v EU limit na množství BPA, které se může uvolňovat z hraček určených pro děti do tří let a hraček určených ke vkládání do úst. Tento limit má zajistit, aby hračky byly bezpečné a nevystavovaly děti nebezpečným hladinám BPA.

Více informací


Route: .live2