Chemické látky v zemědělství - Chemicals In Our Life

Chemické látky v zemědělství

V tradičním zemědělství se používají pesticidy k ochraně rostlin a hnojiva ke zlepšení jejich růstu a plodnosti. V ekologickém zemědělství je jejich používání silně omezeno. V obou typech zemědělství se EU snaží o dosažení bezpečnějších produktů pro spotřebitele.

Pesticidy, známé též jako zemědělské chemikálie, jsou látky, které se používají k ochraně rostlin před škůdci. Patří mezi ně herbicidy k hubení plevele, fungicidy k odstraňování chorob a insekticidy k hubení hmyzu. Tyto chemické látky však nejen odstraňují to, co je nežádoucí, ale mohou rovněž působit škodlivě na naše zdraví a na životní prostředí.

Pesticidy neboli přípravky na ochranu rostlin obsahují nejméně jednu účinnou látku a používají se k:

  • ochraně rostlin před škůdci a chorobami,
  • ovlivňování vzrůstu rostlin,
  • uchovávání rostlinných produktů a
  • hubení nežádoucích rostlin či prevenci jejich růstu.

Co s tím EU dělá?

EU kontroluje používání pesticidů, aby minimalizovala rizika pro naše zdraví a životní prostředí.

Všechny pesticidy obsahují účinné látky, které fungují proti „škůdcům“ nebo nežádoucím rostlinám. Všechny účinné látky, jež se v EU používají v přípravcích na ochranu rostlin, musí schválit Evropská komise, aby se před uvedením těchto přípravků na trh zajistila jejich bezpečnost. Látky musí být bezpečné z hlediska zdraví lidí i zvířat a životního prostředí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) provádí posouzení rizik pesticidů a poskytuje Evropské komisi a členským státům vědeckou podporu při rozhodování. Na základě těchto intenzivních hodnocení je následně uděleno povolení. Odpovědnou agenturou EU je úřad EFSA, který poskytuje podrobné informace na svých webových stránkách – odkaz na ně je uveden níže.

Agentura ECHA spravuje právní předpisy o klasifikaci a označování chemických látek. Posouzení a označení chemické látky vychází z jejích nebezpečných vlastností.

V moderním zemědělství se používá mnoho různých látek. Možná jste slyšeli o glyfosátu, jednom z nejpoužívanějších herbicidů na hubení plevele. Níže naleznete více aktuálních informací o posouzení této látky.

A co ekologické zemědělství?

Jedním ze způsobů, jak omezit emise pesticidů do životního prostředí a expozici jejich působení člověkem, je výroba ekologických produktů. V ekologickém zemědělství je používání chemických pesticidů, stejně jako syntetických hnojiv, antibiotik a dalších látek, silně omezeno. Ekologické farmy musí dodržovat určitá přísná pravidla, pokud chtějí své produkty nazývat ekologickými.

Jedněmi z nejdůležitějších zásad pro výrobu ekologických produktů jsou:

  • velmi přísná omezení pro používání zemědělských chemikálií, pesticidů, hnojiv, antibiotik a potravinářských přídatných látek,
  • nepoužívání geneticky modifikovaných organismů,
  • používání zdrojů na místě,
  • volba rostlinných a živočišných druhů, které jsou odolné vůči chorobám a přizpůsobené místním podmínkám.

Zajímá-li vás, jaké kroky EU podniká v souvislosti s ekologickým zemědělstvím, klikněte na níže uvedený odkaz a dozvíte se více.

Více informací