Přejít k obsahu

Chemické látky v čisticích prostředcích

Čisticí prostředky fungují díky chemickým látkám. Je důležité, abyste si vždy přečetli jejich štítky a používali je bezpečným způsobem.

Prací prostředky, víceúčelové čisticí prostředky, přípravky na mytí nádobí – všechny obsahují látky zvané surfaktanty neboli povrchově aktivní látky. Ty snižují povrchové napětí mezi vodou a mastnotou (tekutým olejem nebo pevným tukem), takže se tyto dvě složky mohou mísit, voda může mastnotu zachytit a odplavit ji. Proto pereme špinavé oblečení pracím prostředkem – prací prostředek dokáže odstranit špínu v pevné i tekuté formě.

Pokud si pročtete složky čisticího prostředku, uvidíte, že obsahuje také mnoho dalších chemických látek. Biologické prací prostředky například obsahují enzymy. Ty pomáhají rozložit a odstranit mastnotu, ale také jídlo a jiné nánosy. Různé chemické látky se rovněž používají k dodání vůně nebo barvy anebo napomáhají k uchování výrobku.

Nařízení pro bezpečnější prostředky

V EU existují různé předpisy, jejichž cílem je zajistit, aby bylo používání čisticích prostředků bezpečnější. Například nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek – nařízení CLP – reguluje způsob, jakým se chemické látky a výrobky, které je obsahují, označují a balí. Pokud výrobek obsahuje nebezpečné chemické látky, musí být označen výstražným symbolem a opatřen vysvětlením, co tento symbol znamená. To pomáhá spotřebitelům zacházet s daným výrobkem bezpečně a poskytuje jim doporučení ohledně toho, jak postupovat v případě nehody.

Nařízení o detergentech zajišťuje, aby se na trh směly uvádět pouze prací prostředky s plně biologicky rozložitelnými surfaktanty. Kromě toho musí jejich označení obsahovat informace o složkách prostředku a správném dávkování. Tato opatření spotřebitele chrání před alergiemi a pomáhají zabránit nadužívání detergentů.

Jak je to s balením?

Nařízení CLP si rovněž klade za cíl zajistit, aby balení bylo bezpečnější pro děti. Čisticí prostředky obsahující nebezpečné látky by svým vzhledem neměly poutat dětskou pozornost a neměly by se podobat balením potravin nebo léků. Rovněž musí být uzavřeny takovým způsobem, který dětem znemožňuje jejich snadné otevření – například uzávěrem, k jehož otevření je zapotřebí použít obě ruce.

Kapsle s tekutými detergenty musí být odolné vůči tlaku a nesmí se rozpouštět příliš rychle. Obsahují ochucovadlo, které vyvolá odpuzující účinek, pokud si dítě kapsli vloží do úst. Vnější obal jednorázových kapslí musí navíc být neprůhledný, aby děti neviděly jednotlivé kapsle uvnitř.

Tipy pro bezpečnější použití

  • Přečtěte si štítky prostředků, které používáte, a řiďte se uvedenými pokyny, abyste je používali a uchovávali bezpečným způsobem. Výstražné symboly nebezpečnosti ukazují, jaký druh poškození může prostředek způsobit vašemu zdraví nebo životnímu prostředí. Štítky rovněž obsahují informace o tom, jak postupovat v případě nehody.
  • Používejte především prací prostředky šetrné k životnímu prostředí s oficiální ekoznačkou – například s ekoznačkou EU nebo ekoznačkou Nordic.
  • Čisticí prostředky vždy používejte podle pokynů. Některé prostředky mohou vyvolávat alergické reakce a dráždit kůži a oči. Prostředky na odblokování ucpaného odpadního potrubí a čisticí prostředky na WC mohou například obsahovat žíravé látky, které mohou způsobit závažné popáleniny kůže a poškození očí. Prostředky na mytí nádobí, přípravky na odvápnění a prostředky na čištění trouby mohou závažně poškodit vaše zdraví, pokud s nimi nenakládáte správným způsobem.
  • Nezapomeňte uchovávat čisticí prostředky mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Kromě toho si dejte pozor, abyste různé čisticí prostředky nemísili ani je nepřelévali nebo nepřesypávali do jiných nádob k uskladnění.

Více informací


Route: .live1