Přejít k obsahu

Chemické látky v plastových výrobcích

Plasty nám mnoha způsoby usnadňují život, avšak některé plastové výrobky obsahují chemické látky, které mohou poškodit naše zdraví – například bisfenol A nebo některé ftaláty.

Používáme mnoho výrobků vyrobených z plastů. Obrazovka, na které právě čtete tyto informace, pravděpodobně obsahuje nějaký plast, vodu pijeme z plastových lahví a naše děti si hrají s plastovými hračkami. Dvě nejdůležitější látky, na které je třeba v plastech dávat pozor, jsou bisfenol A (BPA) používaný v řadě spotřebních výrobků a určité ftaláty, které se často nachází v hračkách.

Bisfenol A – klíčová složka ve výrobě plastů a pryskyřic

Bisfenol A (BPA) je látka, která se používá v průmyslové výrobě polykarbonátových plastových výrobků. Mezi ně patří běžné spotřební zboží, jako je plastové kempingové nádobí a lahve na nápoje, sportovní vybavení, CD a DVD nosiče. Epoxidové pryskyřice obsahující BPA se používají k potahování vnitřních povrchů vodovodních trubek a konzerv na potraviny a nápoje, aby se prodloužila jejich trvanlivost a zabránilo vzniku kovové pachuti nápojů a potravin. Rovněž se používají ve svrchní vrstvě pokladních účtenek.

BPA byl klasifikován jako endokrinní disruptor, což znamená, že má toxický účinek na lidskou reprodukci. 

Ftaláty – změkčovadla plastů

Ftaláty jsou chemické látky často používané jako změkčovadla pro PVC plasty. K tomu, aby byly plasty poddajnější, jsou zapotřebí změkčovadla, a ve většině případů se jedná o ftaláty.

Některé ftaláty jsou však zdraví škodlivé. Například následující ftaláty jsou klasifikovány jako endokrinní disruptory, které jsou toxické pro reprodukci, což znamená, že mohou poškodit plodnost nebo plod v těle matky.

Jaké kroky EU podniká pro ochranu spotřebitelů?

BPA je obzvlášť škodlivý pro děti, jejichž tělo nemá schopnost jej vylučovat. Použití BPA v kojeneckých lahvích bylo v EU zakázáno v roce 2011. EU rovněž stanovila limit na množství BPA, které se může uvolňovat z hraček určených pro děti do tří let a z jakýchkoli hraček určených k vkládání do úst.

V roce 2007 EU zakázala použití DEHP, BBP, DBP a DIBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti. Mohou se však nadále vyskytovat v jiných plastových výrobcích.

Upozornění na nebezpečné výrobky

Evropská komise každý týden zveřejňuje seznam nebezpečných nepotravinářských výrobků zjištěných na trhu EU, které nesplňují právní předpisy EU pro chemické látky. Mezi těmito výrobky jsou často plastové hračky, které obsahují ftaláty narušující endokrinní systém, a sice DEHP, BBP, DBP a DIBP.

Chcete-li mít aktuální informace, můžete tato upozornění sledovat na stránkách RAPEX uvedených níže.

Více informací


Route: .live2