Přejít k obsahu

Oděvy a textilie

V každodenním životě přicházíme do styku s textiliemi mnoha různými způsoby – v oblečení, které nosíme, v povlečení, ve kterém spíme, v osuškách, kterými se utíráme, a v nábytku, na kterém sedíme. Kvůli vylepšení těchto výrobků se do nich z různých důvodů přidávají chemické látky, ty však u některých lidí mohou vyvolávat nepříjemné účinky na zdraví, včetně alergií.

Sortiment, barva a struktura látek závisí na vynalézavosti výrobců, na výrobních procesech, kterými procházejí, a na použitých chemických látkách. Během výrobních postupů mohou textilie procházet řadou chemických a nechemických úprav – včetně přípravy a předběžného ošetření, barvení, potisku a konečných úprav látek.

Chemické látky slouží různým účelům

V textiliích a oděvech se nachází široká škála chemických látek. Některé se používají k docílení určitého účinku – například biocidy zamezují růstu plísní na botách, barviva dávají oděvu jeho specifickou barvu a látky odpuzující vodu zase propůjčují outdoorovému oblečení praktické vlastnosti. Někdy se do oděvů přidávají speciální chemické látky, aby nedošlo k jejich pomačkání nebo zplesnivění během dlouhé přepravy. Některé oděvy a boty obsahují látky usmrcující bakterie pro potlačení nepříjemného zápachu. Textilie mohou rovněž obsahovat oleje a tuky, škrob, sulfonované oleje, vosky a některé surfaktanty.

Textilie určené pro výrobu oděvů také někdy podstupují konečnou úpravu pomocí chemických látek, například za účelem jejich zpevnění či vyhlazení. Nanoformy chemických látek přispívají k větší odolnosti textilií vůči vodě, skvrnám, pomačkání, bakteriím a plísni.

Některé chemické látky mohou být škodlivé. Například:

  • Formaldehyd a latex mohou vyvolávat alergické reakce.
  • Potisky triček, plastová obuv nebo tašky s měkkými plastovými částmi mohou obsahovat ftaláty, což jsou změkčovadla plastů. Některé z nich mohou být škodlivé pro lidskou reprodukci.
  • Zipy nebo jiné kovové části mohou obsahovat nikl, který může vyvolávat alergické reakce.
  • Kožené výrobky mohou obsahovat chrom v oxidačním stavu VI, který také může vyvolat alergickou reakci.
  • Zdraví škodlivá mohou být určitá barviva.

Omezování nebezpečných chemických látek v textiliích

EU omezuje nebo zakazuje mnoho nebezpečných chemických látek, které se mnoho let používaly v textiliích, například azobarviva (nacházející se v textiliích a kožených výrobcích), určitá barviva (textilie a kožené výrobky), chrom v oxidačním stavu VI (kožené výrobky), dimethylfumarát (DMF, používaný k prevenci plísní) nebo určité ftaláty (textilie, plastová obuv).

Mnoho výrobců textilií rovněž omezuje počet nebezpečných chemických látek ve svých výrobcích.

Tipy pro spotřebitele

  • Nové textilie před použitím vyperte.
  • Zvažte používání textilií s oficiálním ekologickým označením, například ekoznačkou EU. Textilie s touto ekoznačkou byly vyrobeny za omezeného použití škodlivých chemických látek.
  • Využijte svého práva dotázat se, zda textilie, které kupujete, obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy v množství přesahujícím určitý limit.

Více informací


Route: .live2