Přejít k obsahu

Kombinované účinky chemických látek

Chemické látky jsou všude kolem nás. Co se však stane s naším zdravím nebo životním prostředím, pokud se účinky jednotlivých látek zkombinují?

Chemie je zásadní součástí života a naší existence. V poslední době jsme ruku v ruce s technologickým rozvojem a vývojem vystavováni rostoucímu množství jak syntetických, tak přírodních chemických látek z různých zdrojů, jako jsou potraviny, voda, léky, ovzduší, kosmetické přípravky, zdravotnické přípravky, oděvy a jiné spotřební výrobky. Vystaveni jim nejsme jenom my sami, ale také životní prostředí a volně žijící živočichové.

Ke kombinovaným účinkům chemických látek dochází ve třech různých situacích:

  1. Výrobek, který používáme, může být směsí různých chemických látek, a my i životní prostředí jsme jim takto vystaveni všem najednou.
  2. Jedné chemické látce můžeme být vystaveni z různých zdrojů. V průběhu času to u nás i životního prostředí může vést k větší expozici.
  3. My i životní prostředí můžeme být vystaveni různým chemickým látkám z různých zdrojů uvolněným v různou dobu a z různých míst. V některých případech může expozice různým chemickým látkám vést k účinkům, které jsou závažnější než účinky jednotlivých chemických látek.

Nebezpečnost a rizika chemických látek se v současnosti hodnotí pro jednotlivé látky zvlášť. EU omezuje povolená množství chemických látek ve výrobcích, které kupujeme, ve vzduchu, který dýcháme, a v naší stravě a vodě. Dosud přetrvávají obavy, že analyzování jednotlivých chemických látek izolovaně nezajišťuje dostatečnou bezpečnost a že je zapotřebí zabývat se systematičtěji kombinovanými účinky chemických látek.

V současnosti není na úrovni EU zaveden žádný systém pro hodnocení kombinovaných účinků a rizik chemických látek. Tato oblast prochází vývojem a vědci zkoumají způsoby, jak by bylo možné provádět u skupin chemických látek, které jsou spojeny s širokou expozicí člověka i životního prostředí, posouzení kombinovaných rizik. Je velmi obtížné, ba téměř nemožné, otestovat všechny směsi pomocí standardních experimentů. Je třeba použít lepší testovací strategie a nové alternativní metody testování využívající výpočetní modelování a metody nezahrnující zkoušky na zvířatech.

Evropská komise se snaží určit směsi, které je třeba hodnotit přednostně, a to nikoli po jednotlivých látkách, nýbrž jako celek a v kombinaci s dalšími směsmi. Vědci a regulační orgány rovněž hledají nové způsoby k doplnění chybějících informací, aby lépe rozuměli směsím, kterým jsme vystaveni.

Agentura ECHA vývoj v této oblasti sleduje a spolupracuje s průmyslovými subjekty, akademickým světem a mezinárodními organizacemi s cílem analyzovat potřebu hodnocení kombinované nebezpečnosti a rizik chemických látek na evropském trhu, a pokud odhalí určitou potřebu, podniká rovněž kroky v souvislosti s riziky kombinovaných účinků. Příklady takových kroků můžete vidět na níže uvedených odkazech.

Více informací


Route: .live2