Přejít k obsahu

Glyfosát

Glyfosát je jednou z nejčastěji používaných účinných látek v pesticidech pro prevenci růstu nežádoucích rostlin na obdělávaných polích nebo pro hubení rostlin či jejich částí. Tyto látky se často označují jako „herbicidy“ nebo „přípravky na hubení plevele“.

Glyfosát se používá v zemědělství a zahradnictví na hubení plevelů před výsevem. Tam, kde se pěstují geneticky modifikované rostliny, které jsou vůči glyfosátu odolné, se tato látka používá k hubení nežádoucích plevelů i po výsevu. V Evropské unii se  však  tento postup nepoužívá.

Co agentura ECHA v souvislosti s glyfosátem dělá?

Agentura ECHA spravuje právní předpisy týkající se klasifikace a označování látek a směsí. Uvedené právní předpisy upravují způsob posuzování a označování látek na základě jejich případných nebezpečných vlastností – například jedy, hořlavé látky, žíravé látky a podobně.

U některých látek, jako jsou pesticidy, může být rozhodnutí o klasifikaci přijato na úrovni EU pro celou Evropu. V praxi to znamená, že příslušné označení každého přípravku obsahujícího danou látku bude muset spotřebitele na tuto skutečnost upozornit.

Německý Spolkový úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) navrhl, že by glyfosát měl mít další harmonizovanou klasifikaci pro toxicitu pro specifické cílové orgány při opakované expozici (jako doplnění stávajících harmonizovaných klasifikací). V souladu s nařízením CLP agentura ECHA vyzvala dotčené strany, aby se k tomuto návrhu vyjádřily ve veřejné konzultaci, která byla ukončena dne 18. července 2016.

Více informací

 

 


Route: .live2