Přejít k obsahu

Co byste měli vědět o barvách na vlasy

Více než 60 % evropských žen a až 10 % mužů si barví vlasy. EU je nejbezpečnějším trhem pro barvy na vlasy na světě. I přesto obsahují tyto výrobky hodně chemických látek a mohou vyvolat alergickou reakci.

Všechny přípravky na barvení vlasů v EU musí vyhovovat nařízení o kosmetických přípravcích, které uvádí barvicí složky, které je povoleno používat, a rovněž složky zakázané. Za bezpečné a povolené k používání se považuje více než 100 barev na vlasy. Více než 180 složek bylo zakázáno.

Právní předpisy vyžadují, aby výrobci kosmetických přípravků zajistili, že jejich výrobky před prodejem podstoupí vědecké posouzení bezpečnosti. Informace z tohoto posouzení, které prokazují, že látka použitá v přípravku nepředstavuje zdravotní riziko, musí předložit evropským úřadům prostřednictvím oznamovacího portálu pro kosmetické přípravky. Vědecké výbory Komise riziko posoudí.

Rozdíly v přípravcích na barvení vlasů

K přechodným změnám barvy se používají dočasné a polotrvalé přelivy na vlasy. Tyto přípravky vytvoří na vlasu povlak a při mytí šamponem se z vlasů postupně vymývají.

Permanentní barvy na vlasy jsou vůči mytí šamponem odolné a v průběhu času spolu s vlasy odrůstají. Tyto barvy nevytvářejí na vlasu povlak, příslušné zbarvení vznikne v důsledku chemické reakce, která často využívá peroxid vodíku. Tvoří 70–80 % barvicích přípravků v Evropě.

Další rozdíl závisí na konečném zbarvení, kterého docílíte: v barvách, které vedou k tmavšímu zbarvení vlasů, se používají silnější koncentrace chemických látek než v barvách určených pro světlejší tóny. Proto je větší pravděpodobnost, že budete vystaveni vyššímu množství chemických látek.

Riziko alergie je nižší, pokud si namísto obarvení všech vlasů obarvíte pouze jejich část, například pramínky. Je tomu tak proto, že barva na vlasy se dostane méně do styku s vaší pokožkou.

Souvislost s rakovinou?

Probíhající výzkum souvislosti mezi používáním barev na vlasy a rakovinou dosud vedl k nejednoznačným výsledkům. Některé epidemiologické studie naznačily, že u kadeřnic a holičů, kteří jsou barvám na vlasy vystaveni nejvíce, je vyšší výskyt rakoviny močového měchýře. Nicméně jiné studie, zejména v Evropě, tato zjištění popřely. Například nedávná analýza, která brala v potaz všechny dosud publikované studie, ukázala, že individuální používání barev na vlasy nevede ke zvýšenému riziku rakoviny močového měchýře.

Přípravky vyráběné v období před 80. lety 20. století obsahovaly chemické látky, u nichž se zjistilo, že způsobují rakovinu u zvířat. Výrobci je od té doby nahradili bezpečnějšími látkami.

Více informací


Route: .live2