Přejít k obsahu

Kde najít další informace týkající se chemické bezpečnosti při práci

Obeznámenost s chemickými látkami, s nimiž pracujete, je důležitá proto, abyste pochopili, jak je používat bezpečným způsobem. Mnoho informací lze získat z důvěryhodných zdrojů, které byste měli využívat.

Informace o nebezpečných a nejčastěji používaných chemických látkách na trhu v EU a o jejich klasifikaci jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Časem mohou být zjištěna nová rizika chemických látek. To může vést ke změně klasifikace jejich nebezpečnosti a váš zaměstnavatel možná bude muset přezkoumat posouzení rizik a bezpečnostní opatření na vašem pracovišti. Ujistěte se tedy, že vy nebo váš zaměstnavatel naše webové stránky pravidelně sledujete.

Pro začátek je vhodné použít nástroj „Vyhledávání chemických látek“.

Jde o jedinečný zdroj informací o chemických látkách vyráběných v Evropě a do Evropy dovážených. Popisuje jejich nebezpečné vlastnosti, klasifikaci a označení a obsahuje informace o tom, jak je bezpečně používat. Databáze je pravidelně aktualizována.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Miliony pracovníků v celé Evropě přicházejí do styku s chemickými a biologickými činiteli, které jim mohou ublížit. Agentura EU-OSHA se zabývá i nebezpečnými látkami, které představují riziko pro zdraví a bezpečnost pracovníků. Snaží se, aby evropská pracoviště byla bezpečnější, zdravější a produktivnější – ku prospěchu podniků, zaměstnanců i správních orgánů.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Obraťte se na své odbory

Evropské odbory aktivně spolupracují s orgány EU na ochraně pracovníků před expozicí chemickým látkám. Na jejich webových stránkách najdete velké množství informací, včetně nástrojů a užitečných zdrojů, které vám pomohou zůstat v bezpečí.


Route: .live1