Přejít k obsahu

Průmyslové odvětví a jeho povinnost registrovat chemické látky

Na trhu jsou tisíce různých chemických látek. Látky používané v Evropě v množství větším než jedna tuna musí být registrovány, abychom věděli více o jejich možném dopadu na naše zdraví a životní prostředí.

Chemický průmysl přetváří suroviny, jako jsou ropa, zemní plyn, vzduch, voda, kovy a nerosty, na tisíce různých výrobků. Celosvětová produkce chemických látek se zvýšila z milionu tun v roce 1930 na několik stovek milionů tun v současné době. 

Přesný počet chemických látek na trhu je stále neznámý a každý rok se zavádí mnoho nových.

Nařízení REACH, právní předpis EU týkající se chemických látek, vyžaduje registraci chemických látek, které se vyrábějí v Evropské unii či Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo se sem dovážejí v množství větším než jedna tuna za rok. Agentura ECHA očekává, že do roku 2018 bude registrováno až 30 000 chemických látek. Podniky musí poskytovat informace o chemických látkách, které vyrábějí a používají, o jejich nebezpečných vlastnostech a o bezpečném způsobu jejich používání. Dozvíme se tak více o jejich možném vlivu na naše zdraví a životní prostředí. Většina těchto údajů je zveřejněna na webových stránkách agentury ECHA.

Mějte přehled o registracích chemických látek!

Tato mapa zobrazuje počet registrací, které agentura ECHA obdržela z různých zemí. Můžete si prohlédnout, kde se v EU a EHP chemické látky vyrábějí, odkud se dovážejí a které látky se registrují nejčastěji. 

Roční hodnota produkce chemického průmyslu v EU přesahuje 500 miliard EUR. Toto odvětví přímo zaměstnává 1,2 milionu pracovníků a až 3,6 milionu pracovníků je zaměstnáno v odvětvích, která chemické látky používají. 

Více informací


Route: .live2