Přejít k obsahu

Co si myslí Evropané o chemických látkách?

Studie Eurobarometr provedená u téměř 28 000 lidí ve 28 zemích ukázala, že 65 % z nich si dělá obavy ohledně expozice nebezpečným chemickým látkám, přičemž 26 % má obavy velké a 39 % mírné.

Míra obav se liší v závislosti na členském státě respondenta – lidé ze severní Evropy se obecně cítí být více informovaní a dělají si menší obavy než lidé v jižní Evropě. Navzdory výše uvedenému vykazuje v každém členském státě alespoň polovina respondentů určitou míru obav.

Jsou výstražné symboly nebezpečnosti užitečné?

Průzkum se rovněž zabýval povědomím občanů o výstražných symbolech nebezpečnosti. Navzdory tomu, že občané možná měli omezenou příležitost se s novými výstražnými symboly seznámit, některé z nich jim již byly velmi dobře známy.

  • 92 % jich již někdy vidělo výstražný symbol pro „hořlavost“ a téměř všichni (96 %) znali jeho význam.
  • Naopak pouze 20 % rozpoznalo výstražný symbol „závažné nebezpečnosti pro zdraví“.

 

Občané se rovněž řídí informacemi na štítcích:

  • 76 % čte bezpečnostní pokyny,
  • 57 % čte pokyny na štítku a
  • 19 % vyhledává ještě další informace.

Mají občané příznivější názor na výrobky EU?

Téměř polovina respondentů (47 %) se domnívala,  že výrobky vyrobené v EU jsou bezpečnější, než výrobky vyrobené mimo ni. Pouze 5 % se domnívalo, že výrobky dovážené ze zemí mimo EU obsahují bezpečnější chemické látky.

Je zajímavé, že celých 30 % nemělo velkou důvěru ani v jedny – domnívali se, že ani výrobky vyrobené v EU, ani výrobky vyrobené mimo EU, neobsahují bezpečné chemické látky.

Občané vidí zlepšení

Respondenti průzkumu byli rovněž dotázáni, zda se domnívají, že se bezpečnost výrobků obsahujících chemické látky v porovnání s dobou před 10 až 15 lety zlepšila, nebo zhoršila.

  • 44 % se domnívá, že bezpečnost chemických látek ve výrobcích se za posledních 10 až 15 let zlepšila;
  • 33 % se domnívá, že je víceméně stejná; zatímco
  • 16 % se domnívá, že se zhoršila.

Route: .live2