Přejít k obsahu

Informujte se o elektronice, kterou vlastníte, a o chemických látkách v ní obsažených

Zařízení ve vašem domě, jako jsou telefony, počítače, tablety, TV systémy, herní konzole a chytré kuchyňské spotřebiče, jsou vyrobena ze stovek součástek a tisíců chemických látek.

Některé chemické látky v elektronice jsou toxické – například látky, jako jsou těžké kovy, zpomalovače hoření, antistatické látky nebo změkčovadla plastů. Klíčová otázka však zní – jste jim vystaveni? Pokud zařízení používáte určeným způsobem, bude vaše expozice velmi nízká. Například deska plošných spojů ve vašem mobilním telefonu obvykle nepřijde do styku s vaší kůží.

Existují však určité nebezpečné chemické látky, například některé ftaláty a zpomalovače hoření, které se mohou z elektronických přístrojů uvolňovat do ovzduší a prachu ve vašem domě. Také se musíte ujistit, že je likvidujete správným způsobem –  jinak  se mohou toxické látky uvolnit do prostředí, v němž žijete.

Právní předpisy EU pro chemické látky mají za cíl omezit nebo zrušit používání nebezpečných chemických látek v elektronice, pokud existují bezpečnější alternativy. Společnostem se také doporučuje nahradit nebezpečné chemické látky bezpečnějšími alternativami. Společnosti mohou k použití určitých nebezpečných chemických látek v elektronice získat výjimky a povolení, obvykle na omezené časové období.

Těžké kovy

Těžké kovy jsou v současnosti nezbytné ve většině elektronických zařízení, třebaže inovativní společnosti neustále hledají bezpečnější alternativy. Mezi ty typické příklady patří:

 • Kadmium – používá se v dobíjecích bateriích do počítače, kontaktech a spínačích.
 • Rtuť – používá se v displejích z kapalných krystalů (LCD) u mobilních telefonů a plochých počítačových monitorů a rovněž ve spínačích, bateriích a fluorescenčních lampách.
 • Olovo – používá se v katodových trubicích (CRT), které se nachází v počítačích a TV obrazovkách.
 • Hexavalentní chrom – používá se při výrobě různých kovových krytů.
 • Nikl – používá se v některých deskách plošných spojů mobilních telefonů a při pájení.
 • Olovo a kadmium – používají se v dobíjecích bateriích v herních konzolích a elektrických hračkách.

Zpomalovače hoření

Zpomalovače hoření se používají k zabránění nebo zpomalení rozvoje hoření. Jeden z jejich účinků spočívá v tom, že v případě požáru vám zajistí více času na opuštění zasaženého místa. Jedná se proto o poměrně stabilní látky, které nejsou snadno odbouratelné. V životním prostředí přetrvávají po dlouhou dobu. Zpomalovače hoření se z vašich elektronických výrobků mohou dostat do prachu v domě. I nové elektronické přístroje mohou uvolňovat zpomalovače hoření, když se zahřejí.

Tipy pro bezpečnější použití

 • Hledejte výrobky s oficiální ekoznačkou. Například TV systémy, tiskárny, notebooky nebo počítače s ekoznačkou EU byly vyrobeny s minimálním možným použitím nebezpečných chemických látek.
 • Hledejte výrobky s označením CE. To znamená, že výrobce zaručuje, že výrobek splňuje bezpečnostní požadavky EU.
 • Používejte výrobky pouze pro výrobcem specifikovaný účel a pouze takovými způsoby, jaké jsou uvedeny v pokynech výrobce.
 • Využijte svého práva dotázat se v obchodě, zda elektronické zařízení obsahuje nějaké „látky vzbuzující mimořádné obavy“ v množství přesahujícím určitý limit. Maloobchodník nebo výrobce má ze zákona povinnost vás informovat, zda výrobek obsahuje kteroukoli z těchto látek a jak ho bezpečně používat.
 • Pravidelně doma větrejte a snažte se zabránit hromadění prachu.
 • Nenechávejte malé děti kousat elektronické výrobky nebo je rozšroubovávat.

Důsledně elektroniku recyklujte.

Toxické materiály v elektronických zařízeních mohou poškodit životní prostředí, pokud je nezlikvidujete správným způsobem.

Odevzdejte staré elektrické spotřebiče a elektronický odpad do místního sběrného dvora nebo recyklačního střediska, abyste zabránili úniku nebezpečných látek do životního prostředí.

Více informací


Route: .live2