Přejít k obsahu

Nanomateriály a zdraví

Jsou látky v nanoformách nebezpečnější, než když jsou ve své normální velikosti? Některé ano, některé ne. Stejně jako jakákoli jiná chemická látka se i nanomateriály musí posuzovat samostatně.

Nanomateriály a jejich účinky na naše tělo mohou být různé, stejně jako tomu je u jakýchkoli jiných chemických látek. Nanomateriály se tudíž musí posuzovat samostatně stejně jako ostatní látky. Pokud je látka vyhodnocena jako neškodná ve velkém objemu, je i přesto nutné ji přezkoumat v nanoformě. 

Jak zjistit, zda je nanomateriál toxický

Jednou z věcí, které se vědci snaží zjistit, je to, zda se nanomateriály dostávají do našeho těla a zůstávají v něm a zda se v něm v průběhu času hromadí, nebo zda jsou vyloučeny či vstřebány. To není jednoduchý úkol.

Při snaze zjistit, zda je nanomateriál škodlivý či nikoli, existuje mnoho věcí, které je třeba vzít v úvahu, například velikost a tvar částic a v neposlední řadě chování látky při rozbití částice na nanovelikost. Například některé nanomateriály se mohou dostat do částí těla, kam se jiné částice dostat nemohou, a pak je nutné zjistit, jaké důsledky by to mohlo mít.

Jejich extrémně malá velikost to samozřejmě ještě ztěžuje. Nástroje, které jsou schopny nanočástice odhalit a analyzovat, byly vyvinuty teprve nedávno.

Jaká jsou rizika?

Některé nanomateriály dokážou poškodit buňky v těle, zatímco jiné se ukázaly jako neškodné. Z důvodu malé velikosti se některé z nich mohou při vdechnutí dostat hluboko do plic. Tam by mohly způsobit zánět. Dalším riziko představuje skutečnost, že některé nanomateriály mohou putovat krví a pronikat do orgánů, jako jsou játra, ledviny, srdce nebo slezina, kde mohou způsobovat onemocnění.

Studie používající krysy ukázaly, že některé nanočástice způsobují zánět a rakovinu s vyšší pravděpodobností než stejná látka ve větší velikosti.

Nanočástice se mohou dostat do lidského těla třemi různými způsoby:

  • Můžete je vdechnout.
  • Můžete je sníst nebo vypít.
  • Nebo mohou do vašeho těla proniknout kůží.

Jsme jim vystaveni?

Při posuzování rizika nanomateriálů musíte také zjistit, zda jste jim vystaveni. Nanomateriály se nacházejí na mnoha místech, přírodu nevyjímaje. Vyskytují se například v sopečném popelu při erupci, v prachu a v mořském vánku, ale i v městském prostředí, například ve výfukových plynech z dieselových motorů.

Pro posouzení bezpečnosti stále ještě potřebujeme více informací o mnoha nanomateriálech, které se používají na pracovištích i ve spotřebním zboží.

Agentura ECHA a další úřady pracují na vyjasnění toho, jak se mají právní předpisy o chemických látkách uplatňovat na nanomateriály, a tím i na zajištění jejich bezpečného používání.

Přečtěte si více informací o nanomateriálech a o tom, kde se používají.
logo Observatoře Evropské unie pro nanomateriály

Route: .live1