Přejít k obsahu

Vyhledávání chemických látek

Prohlédněte si naši jedinečnou databázi a zjistěte více o chemických látkách, které se v Evropě každodenně používají.

Agentura ECHA díky uplatňování právních předpisů EU týkajících se chemických látek vytvořila největší databázi chemických látek na světě. Tato databáze obsahuje informace v angličtině o více než 140 000 chemických látkách a stále se rozrůstá.

Zahrnuje více než dva miliony souhrnů studií o vlastnostech chemických látek a jejich vlivu na člověka a životní prostředí. Vysvětluje také, jak jsou látky klasifikovány (například jako látky žíravé nebo hořlavé), a obsahuje pokyny, jak je bezpečně používat.

Relativně malá část z nich (v zimě 2018 jich bylo 181) je uvedena na seznamu látek „vzbuzujících mimořádné obavy“, neboť mohou vyvolat nádorová onemocnění, mutace, narušit plodnost nebo se hromadit a přetrvávat v životním prostředí. Celkově tyto položky představují obrovské množství informací. Agentura ECHA se zavázala využívat je ve prospěch evropských občanů a životního prostředí.

Najděte odpovědi, které hledáte

Jak látka skutečně ovlivňuje lidské tělo? Bude dráždit vaši pokožku nebo oči, nebo bude mít mnohem horší účinky, například způsobí nádorové onemocnění? V jakém druhu výrobků se používá? Je škodlivá pro životní prostředí? Jak se uvolňuje? Všechny tyto otázky jsou nyní zodpovězeny ve stručných popisech jednotlivých chemických látek. Těmto popisům říkáme informační karty. Pokud se chcete dozvědět o látkách, jimž můžete být vystaveni, nejlepší je začít zde.

Je to stejně snadné jako hledat slovo ve slovníku: jednoduše napište název látky do vyhledávacího pole v oddíle „Informace o chemických látkách“ a požadované informace se zobrazí. Informace vycházejí z údajů, které společnosti předložily agentuře ECHA, aby vyhověly právním předpisům EU. Je-li látka klasifikována jako zvláště nebezpečná, informační karta také uvádí, jak byla regulačními orgány na evropské i vnitrostátní úrovni zkoumána, aby byla zajištěna ochrana lidí i životního prostředí. 


Route: .live1