Přejít k obsahu

Rozumějte štítkům

Výstražné symboly a přesně stanovené barvy na štítcích výrobků poskytují informace o poškození, které může určitá látka nebo směs způsobit vašemu zdraví nebo životnímu prostředí.

Výstražný symbol nebezpečnosti je obrázek na štítku, který se skládá z výstražného symbolu a přesně stanovených barev a má poskytnout informace o poškození, které může určitá látka nebo směs způsobit našemu zdraví nebo životnímu prostředí. Nařízení CLP zavedlo v Evropské unii nový systém klasifikace a označování nebezpečných látek. Také byly změněny výstražné symboly, aby byly v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

Klikněte zde a prohlédněte si informační grafiku, která vysvětluje obsah štítků

Nové výstražné symboly mají tvar červených kosočtverců s bílým pozadím a nahradily staré symboly ve tvaru oranžových čtverců, které se používaly podle dřívějších právních předpisů. Od 1. prosince 2010 jsou již některé látky a směsi označovány podle nových právních předpisů. Staré výstražné symboly nesmějí být po 1. červnu 2017 na trhu dále používány.

Chovejte se bezpečně, prohlédněte si informační grafiku níže a seznamte se s novými výstražnými symboly.

Co je uvedeno na štítku

Kromě výstražného symbolu se na štítku nachází slovní vysvětlení toho, co znamená (standardní věta o nebezpečnosti). Ke stejnému výstražnému symbolu může být připojeno více standardních vět o nebezpečnosti uvádějících účinky, které by látka nebo směs mohla mít. Například symbol vykřičníku může znamenat, že látka či směs může vyvolat podráždění dýchacích cest nebo způsobit závažné podráždění očí nebo kůže. Na štítku také naleznete pokyny pro bezpečné zacházení, které sdělují, jak s výrobkem bezpečně nakládat a jaká opatření byste měli přijmout, pokud jste působení výrobku vystaveni náhodně. Štítek rovněž obsahuje „signální slovo“, které naznačuje závažnost případného poškození: slovo „Nebezpečí“ u závažnějších poškození a slovo „Varování“ u těch méně závažných.

Výrobky s těmito štítky mohou způsobit poškození, pokud se s nimi nezachází správně. Přesvědčte se, že víte, co štítky znamenají, a čtěte pokyny zajišťující bezpečné používání.

 
Příklad štítku

Route: .live2