Přejít k obsahu

Využijte svého práva se ptát

Pokud máte podezření, že výrobek, který jste si koupili, může obsahovat škodlivé chemické látky, máte právo požádat o informace o těchto látkách.

Máte právo se ptát, jestliže vámi zakoupené výrobky obsahují chemické látky v míře, jež může být škodlivá pro vaše zdraví nebo pro životní prostředí. Tyto tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) jsou uvedeny na seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) podle nařízení REACH. Dodavatelé vám ze zákona musí tyto informace poskytnout zdarma do 45 dnů od data vaší žádosti.

Vaše právo se ptát se vztahuje na výrobky, jako jsou textilní materiály, nábytek, obuv, sportovní vybavení, hračky a elektrická zařízení, ale nikoli na směsi, jako jsou barvy, čisticí prostředky, léčiva, kosmetika a potraviny.

Jak požádat o informace?

Buď můžete jít přímo do obchodu, kde jste výrobek koupili, nebo se obraťte na výrobce či dovozce. Nejlepší je podat žádost písemně. Mnohé vnitrostátní orgány a spotřebitelské organizace mají připraveny vzorové dopisy, které vám při podávání žádosti pomohou. K dispozici jsou také užitečné mobilní aplikace.

Chcete-li získat správné informace, měli byste:

  • uvést název či popis výrobku, jehož se váš dotaz týká;
  • zeptat se, zda výrobek obsahuje nějaké látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou uvedeny na seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) nařízení REACH – tyto látky mohou být obsaženy v samotném výrobku nebo v jeho obalu;
  • přidat odkaz na webové stránky agentury ECHA, kde se nacházejí další informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH.

Dodavatelé mají povinnost poskytnout informace o těchto látkách pouze tehdy, jsou-li ve výrobku obsaženy v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Nemusí vás tedy informovat o jiných látkách obsažených ve výrobku ani o látkách vzbuzujících mimořádné obavy, pokud jsou ve výrobku přítomny v nižší koncentraci. 

Vzorové dopisy pro spotřebitele:

Aplikace pro spotřebitele

Mnoho spotřebitelských organizací i některé vnitrostátní orgány vytvořily mobilní aplikace a průvodce, které vám pomohou zjistit, jaké chemické látky se nacházejí v určitých výrobcích. Níže uvádíme některé odkazy, které by vás mohly zajímat.


Route: .live1