Přejít k obsahu

Jak je to s dováženými výrobky?

Právní předpisy EU mají za cíl bezpečnější používání chemických látek i ve výrobcích, které si koupíte na trhu EU. Máme zavedeny systémy, které zajišťují bezpečnost výrobků a rovněž umožňují jejich sledování a stahování těch nebezpečných.

Právní předpisy EU mají vysoké bezpečnostní normy. Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků má za cíl zajistit, aby se v EU prodávaly pouze bezpečné výrobky. Společnosti by měly dovážet a prodávat pouze takové výrobky, které jsou bezpečné, a měly by spotřebitele informovat o všech rizicích výrobků, které prodávají. Rovněž musí zajistit, aby bylo možné nebezpečné výrobky dohledat, aby bylo možné je stáhnout, a zabránit tak rizikům pro spotřebitele. Pokud si tedy koupíte výrobky, které nejsou vyrobeny v EU, nýbrž jsou do ní dovezeny, musí i tyto výrobky splňovat stejné normy pro chemickou bezpečnost. Zodpovídá za to dovozce výrobků do EU.

Podle nařízení REACH musí společnosti dovážející výrobky do Evropy vědět, zda jejich výrobky obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy v množství přesahujícím určitý limit, a tyto informace musí na žádost předat maloobchodníkům a spotřebitelům. Dovozci musí rovněž vědět, zda jejich výrobky obsahují chemické látky, které byly v Evropě omezeny – například  olovo ve špercích.

Příslušné orgány mohou při regulaci nebezpečných výrobků využít omezení podle nařízení REACH. Díky nim lze například omezit nebo zakázat použití chemických látek – buď samotných, nebo v konkrétních výrobcích.

Určení a stahování nebezpečných výrobků z trhu EU

Pokud se při kontrole zjistí, že určitý výrobek na trhu může být nebezpečný, jsou pro řešení takových situací zavedeny systémy zajišťující jeho stažení.  

Za kontrolu, zda jsou výrobky na trhu bezpečné, a za uplatňování případných sankcí zodpovídají v první řadě vnitrostátní orgány členských států. Ty úzce spolupracují s celními úřady s cílem ochránit spotřebitele před nebezpečnými výrobky dováženými ze zemí mimo EU.

Na podporu tohoto procesu spravuje Evropská komise bezpečnostní systém zvaný systém včasného varování (Rapid Alert System), který umožňuje rychlou výměnu informací mezi zeměmi EU ohledně nebezpečných nepotravinářských výrobků, které představují riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

Pokud orgány některého členského státu odhalí nebezpečný výrobek, může být tento výrobek stažen a orgány o něm budou informovat Evropskou komisi. Komise poté informuje zbylé země EU, a pokud se již výrobek na trhu nachází, zveřejní varování pro spotřebitele. Pokud je výrobek zachycen na hranicích, dovoz se zastaví. Pokud je výrobek dovezen ze zemí mimo EU, například z Číny, budou o tom informovány čínské úřady.

Agentura ECHA některé z těchto výrobků zveřejňuje prostřednictvím svých kanálů na sociálních sítích. Pokud si chcete prohlédnout úplnou zprávu ze systému včasného varování (Rapid Alert System), přejděte na odkaz níže. 


Route: .live2