Skip to Content

Alternativer til dyreforsøg

Det er nødvendigt at undersøge kemikalier, så de er sikre at anvende. Det betyder, at vi har behov for videnskabelige oplysninger om dem for at forstå, hvordan de påvirker mennesker og miljøet. Der er mange måder at fremskaffe disse oplysninger på.

Industrien er nødt til at forstå farerne ved de kemikalier, som de fremstiller. På den måde kan de sikre, at kemikalierne anvendes sikkert, og at eventuelle risici håndteres hensigtsmæssigt. For mange kemikaliers vedkommende mangler der stadig oplysninger om deres påvirkning af menneskers sundhed (f.eks. risikoen for at medføre kræft) eller miljøet. Derfor er det nødvendigt at gennemføre nye undersøgelser af kemiske stoffer.

Fremme af alternative metoder

I EU kræves det i lovgivningen, at virksomhederne anvender andre metoder end dyreforsøg, når det er muligt. Virksomhederne kan f.eks. anvende test, der er baseret på computermodeller (in silico eller QSAR), eller reagensglastest, der anvender celler eller væv (in vitro). Virksomhederne kan også anvende oplysninger fra eksisterende undersøgelser af lignende kemikalier til at forudsige egenskaberne ved et kemikalie.

I henhold til lovgivningen skal virksomheder, der ønsker at registrere det samme stof, samarbejde om registreringen. De skal dele oplysningerne og undersøgelsesresultaterne for et givet kemikalie, så der ikke er behov for at gentage dyreforsøg. Når alle andre tilgængelige data er gennemgået, skal de derefter blive enige om, hvorvidt nye test er nødvendige.

Forskere udvikler nye undersøgelsesmetoder med henblik på at erstatte dyreforsøg. Det er dog endnu ikke muligt at anvende alternative metoder og tilgange i alle situationer, især i forhold til at forstå, hvordan kemikalier indvirker på mennesker og miljøet over tid, og om bestemte kemikalier f.eks. forårsager kræft eller påvirker vores evne til at få børn. Derfor bliver mange kemikalier stadig afprøvet på dyr som en sidste udvej.

Frit tilgængelige værktøjer

Der er mange værktøjer, som virksomhederne kan anvende til at finde tilgængelige oplysninger om deres kemiske stoffer. F.eks. kan eChemPortal-databasen anvendes til at tjekke, om data fra dyreforsøg allerede er tilgængelige fra andre myndigheder. QSAR Toolbox er et softwareprogram, der hjælper med at udfylde manglende data.

ECHA's hjemmeside giver virksomheder, men også interesserede borgere og organisationer, adgang til en stor mængde oplysninger om kemikalier. Disse oplysninger kommer fra registreringsdokumentationen, som virksomhederne skal fremlægge for ECHA for at få lov til at markedsføre deres kemikalier i EU.

Læs mere


Route: .live1