Skip to Content

Bisphenol A

Bisphenol A (BPA) har været på markedet siden 1960'erne. Det bruges i en lang række forbrugerprodukter som f.eks. plasticflasker og kvitteringer. BPA er allerede blevet begrænset i flere produkter i EU på grund af stoffets farlige egenskaber.

BPA findes i mange forbrugerprodukter som f.eks. genbrugsservice og plastikflasker, sportsudstyr, cd'er og dvd'er. Epoxyharpikser, der indeholder BPA, anvendes til foring af vandrør og til indvendig belægning i dåser til mad og drikkevarer for at forlænge holdbarheden og undgå metalsmag i indholdet. BPA anvendes også som farvefremkalder i varmefølsomt papir for at få blækket til at komme frem. Det findes i papir til kvitteringer samt billetter til offentlig transport og parkering.

Hvorfor og hvordan tjekkes BPA?

Bisphenol A er i EU klassificeret som et stof med giftig effekt, der kan skade vores forplantningsevne. Producenter, importører og leverandører skal senest den 1. marts 2018 klassificere og mærke produkter, der indeholder BPA, som reproduktionstoksiske (skadelige for forplantningsevnen). Det betyder, at virksomhederne bliver bedre informeret om de mulige farlige virkninger og om, hvordan arbejdstagerne kan beskyttes.

BPA er opført på kandidatlisten over stoffer, der skal godkendes i henhold til REACH-forordningen, fordi det har hormonforstyrrende egenskaber og giftig effekt, der kan skade forplantningsevnen. Ligesom for alle andre stoffer, der er opført på kandidatlisten, har forbrugerne ret til at spørge leverandøren af et hvilket som helst produkt, om det indeholder BPA i en koncentration på over 0,1 %. Hvis det er tilfældet, skal leverandøren udlevere denne information inden for 45 dage efter at have modtaget anmodningen; leverandøren skal også udlevere tilstrækkelige oplysninger til at sikre, at forbrugerne kan anvende produktet på en sikker måde.

For at undgå, at BPA udskiftes med andre stoffer, der kan give lignende problemer, vurderer myndighederne egenskaberne og anvendelserne af lignende stoffer som f.eks. bisphenol S (BPS), og de kan beslutte også at tjekke disse fremadrettet.

Begrænset anvendelse i varmefølsomt papir

Anvendelsen af BPA i varmefølsomt papir er blevet begrænset siden 2016. Forbuddet træder i kraft i 2020, og det giver virksomhederne tid til at udfase det og finde et sikrere alternativ. Papirproducenterne bliver derfor nødt til at erstatte BPA med andre farvefremkaldere. Begrænsningen af BPA i varmefølsomt papir forventes at være til stor gavn for arbejdstagere, der arbejder med produkter, som indeholder varmefølsomt papir, herunder butiksejere og billetsælgere. Begrænset anvendelse i materialer, der er i kontakt med fødevarer

BPA har været forbudt i sutteflasker i EU siden 1. juni 2011. I EU kan BPA anvendes i materialer, der er i kontakt med fødevarer, men der er en øvre grænse for, hvor meget der må afgives fra materialet. Desuden har nogle medlemsstater indført yderligere begrænsninger for produkter, der indeholder BPA. I Belgien, Sverige og Danmark er det desuden forbudt i andre materialer, der kommer i kontakt med fødevarer beregnet til spædbørn og børn under tre år. Frankrig har forbudt BPA i alle fødevareemballager, -beholdere og -redskaber.

Begrænset anvendelse i legetøj

På nuværende tidspunkt er der i EU en grænse for, hvor meget BPA der må afgives fra legetøj til børn op til tre år, herunder legetøj, der er beregnet til at kunne kommes i munden. Grænsen er fastlagt for at sikre, at legetøj er sikkert at anvende og ikke eksponerer børn for et skadeligt niveau.

Læs mere


Route: .live2