Skip to Content

Kemikalier i landbruget

Konventionelt landbrug anvender pesticider for at beskytte afgrøderne samt gødningsmidler for at styrke afgrødernes vækst og trivsel. Ved økologisk landbrug er anvendelsen af pesticider og gødningsmidler stærkt begrænset. EU arbejder for at skaffe forbrugerne sikre produkter fra begge typer landbrug.

Pesticider, eller landbrugskemikalier, er stoffer, der anvendes for at beskytte afgrøderne mod skadedyr. De indbefatter herbicider (mod ukrudt), fungicider (mod svampesygdomme) og insekticider (mod insekter). Disse kemikalier fjerner desværre ikke kun det uønskede, men kan også skade vores helbred og miljøet.

Pesticider eller plantebeskyttelsesmidler indeholder mindst ét aktivt stof og anvendes til at:

  • beskytte afgrøderne mod skadedyr og sygdomme
  • påvirke, hvor meget afgrøderne vokser
  • konservere planteprodukter
  • dræbe eller forhindre vækst af uønskede planter.

Hvad gør EU?

EU kontrollerer anvendelsen af pesticider for at minimere risikoen for vores helbred og miljøet.

Alle pesticider har aktive stoffer, der virker mod skadedyr eller uønskede planter. Alle aktive stoffer, der anvendes i EU til at fremstille et plantebeskyttelsesmiddel, skal godkendes af Europa-Kommissionen for at sikre, at de er sikre at anvende, før et produkt, som de indgår i, markedsføres. Stoffer skal være sikre at anvende for mennesker, dyr og miljø.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) gennemfører risikovurderinger af pesticider og forsyner Europa-Kommissionen og medlemsstaterne med videnskabelig dokumentation til brug i beslutningsprocessen.Godkendelse gives på grundlag af disse grundige undersøgelser. EFSA er det ansvarlige EU-agentur og giver detaljerede oplysninger på deres hjemmeside, som der er et link til nedenfor.

ECHA forvalter lovgivningen om klassificering og mærkning af kemikalier. Den måde, som et kemikalie vurderes og mærkes på, afhænger af dets farlige egenskaber.

Mange forskellige stoffer anvendes i moderne landbrug. Du har måske hørt om glyphosat, der er et af de meste udbredte ukrudtsmidler (herbicider). Nedenfor kan du læse mere om sidste nyt vedrørende vurderingen af dette stof.

Hvad med økologisk landbrug?

En af måderne, hvorpå man kan begrænse udledningen af pesticider til miljøet og menneskers eksponering for pesticider, er ved at fremstille økologiske produkter. Ved økologisk landbrug er brugen af kemiske pesticider samt syntetiske gødningsmidler, antibiotika og andre stoffer stærkt begrænset. Økologiske gårde skal følge en række strenge regler, hvis de vil kalde deres produkter økologiske.

Nogle af de vigtigste principper for fremstilling af økologiske produkter er:

  • meget strenge grænser for brugen af landbrugskemikalier, pesticider, gødningsmidler, antibiotika og tilsætningsstoffer i fødevarer
  • ikke-anvendelse af genetisk modificerede organismer (GMO'er)
  • brug af de ressourcer, der er på stedet
  • valg af plante- og dyrearter, der er modstandsdygtige over for sygdomme og tilpasset lokale forhold.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvad EU gør for økologisk landbrug, kan du klikke på nedenstående link og læse mere.

Læs mere


Route: .live2