Skip to Content

Kemikalier i rengøringsprodukter

Kemikalier får dine rengøringsprodukter til at virke. Det er vigtigt, at du altid tjekker etiketterne for at bruge dem på en sikker måde.

Vaskemidler, allround-rengøringsmidler og flydende opvaskemidler indeholder alle stoffer, der kaldes overfladeaktive stoffer. De reducerer overfladespændingen mellem vand og fedt (flydende olie eller fast fedt), så vandet og fedtet kan blandes, og vandet kan få tag i fedtet og vaske det væk. Det er derfor, vi kan vaske beskidt tøj med vaskemiddel; vaskemidlet kan fjerne snavs i fast eller flydende form.

Hvis du ser på listen over indholdsstoffer på et vaskemiddel, vil du se mange andre kemikalier også. For eksempel indeholder biologiske vaskemidler enzymer. Enzymerne hjælper med at nedbryde og fjerne fedt, men også madpletter og andre aflejringer. Forskellige kemikalier anvendes også til at give duft eller farve til et produkt eller hjælper med at konservere det.

Lovgivning med henblik på sikre produkter

I EU sigter forskellige regler mod at gøre brugen af rengøringsmidler mere sikker. Eksempelvis regulerer CLP-forordningen (klassificering, mærkning og emballering af kemikalier) den måde, som kemikalier og kemikalieholdige produkter skal mærkes og emballeres på. Hvis produktet indeholder farlige kemikalier, skal det mærkes med et piktogram og en forklaring om, hvad det betyder. Dette hjælper forbrugerne med at håndtere produktet sikkert og vejleder i, hvad man skal gøre, hvis uheldet er ude.

Vaskemiddelforordningen sikrer, at kun vaskemidler med fuldt bionedbrydelige overfladeaktive stoffer må markedsføres. Derudover skal deres etiket indeholde oplysninger om produktets indholdsstoffer og den rette dosering. Dette beskytter forbrugeren mod at udvikle allergi og medvirker til at undgå overforbrug af vaskemidler.

Hvad med emballagen?

CLP-forordningen sigter også mod at gøre emballeringen sikker for børn. Rengøringsprodukter, der indeholder farlige kemikalier, bør ikke se attraktive ud for børn, og de bør ikke ligne fødevare- eller lægemiddelpakninger. De skal også være sikret på en måde, der gør det vanskeligt for børn at åbne dem, f.eks. med en hætte, der kræver brug af begge hænder for at åbne den.

Kapsler med flydende vaskemiddel skal kunne modstå tryk og må ikke opløses for hurtigt. De indeholder et smagsstof, der giver en modbydelig smag, hvis et barn kommer kapslen i munden. Desuden skal den ydre pakning til engangskapsler være uigennemsigtig, så børn har sværere ved at se kapslerne indeni.

Tips til sikker brug

  • Tjek etiketterne på de produkter, du bruger, og følg instruktionerne for at sikre, at du håndterer og opbevarer dem sikkert. Farepiktogrammerne viser, hvilke type skade produktet kan medføre for dit helbred eller miljøet. Etiketterne indeholder også oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.
  • Vælg miljøvenlige vaskemidler med et officielt miljømærke, f.eks. EU's miljømærke eller det nordiske svanemærke.
  • Brug altid rengøringsmidler i henhold til instruktionerne. Nogle produkter kan medføre allergiske reaktioner og irritere huden og øjnene. Eksempelvis kan afløbsrens-produkter og toilet-rengøringsmidler indeholde ætsende stoffer, der kan forårsage alvorlige hudforbrændinger og skade øjnene. Vaskemidler til opvaskemaskiner, afkalkningsmidler og ovnrensmidler kan også give alvorlige skader på dit helbred, hvis de ikke håndteres ordentligt.
  • Husk at opbevare rengøringsprodukter på et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat på dem. Sørg også for ikke at blande forskellige rengøringsprodukter sammen eller opbevare dem i en anden beholder.

Læs mere


Route: .live2