Skip to Content

Kemikalier i kosmetik

I Europa bruger vi mindst syv forskellige kosmetiske produkter hver dag i gennemsnit. De spænder fra hygiejneprodukter som sæbe, shampoo, deodorant og tandpasta til skønhedsprodukter som f.eks. parfume og makeup. Kosmetik indeholder mange kemikalier; kig en gang på etiketterne.

Europa har den mest omfattende lovgivning vedrørende kosmetik i hele verden. Lovgivningen indeholder en liste, der specificerer de stoffer, der må anvendes, dem, der er pålagt specifikke begrænsninger, og dem, der er forbudt.

Visse kemikalier i kosmetik kan forårsage allergiske reaktioner. Disse indholdsstoffer er ofte kunstigt fremstillede, men kan også være naturligt forekommende. "Naturligt forekommende" er derfor ikke nødvendigvis lig med øget sikkerhed.

De stoffer, der kan forårsage allergiske reaktioner, er typisk konserveringsmidler og parfumer. Konserveringsmidler anvendes for at give et produkt en længere holdbarhed og slå bakterier ihjel, som ellers ville gro i produktet.

Hvem er ansvarlig for sikkerheden ved kosmetik?

Før et kosmetisk produkt kan sælges, skal fremstilleren sikre, at produktet har gennemgået en videnskabelig sikkerhedsvurdering. De skal indsende vurderingen til de europæiske myndigheder via en anmeldelsesportal for kosmetiske produkter som dokumentation for, at det anvendte stof i produktet ikke udgør en helbredsrisiko.

Myndighederne i hvert enkelt EU-land overvåger markedet og gennemfører test af produkter. De kan tilbagetrække produkter, der indeholder forbudte kemikalier. Disse produkter indberettes til Europa-Kommissionen, der deler oplysningerne med de øvrige EU-lande.

Du kan abonnere på et ugentligt resumé over produkter, der er blevet tilbagetrukket i alle EU-lande, fordi de vurderes at være usikre.

Nanomaterialer

I kosmetiske produkter er et nanomateriale et uopløseligt eller biopersistent og bevidst fremstillet materiale. I EU skal virksomheder angive, om deres kosmetiske produkter indeholder nanomaterialer.

Nanomaterialer, der anvendes som farvestoffer, konserveringsmidler og UV-filtre, skal godkendes af Europa-Kommissionen, før de kan anvendes i kosmetik.

Nanomaterialer skal anføres på listen over indholdsstoffer med ordet "nano" i firkantet parentes efter navnet på stoffet.

Ingen dyreforsøg

Test af kosmetik på dyr har ikke været tilladt i EU siden 2004. Det er også forbudt i EU at markedsføre kosmetiske produkter, der indeholder indholdsstoffer, der er afprøvet på dyr.

Mange af indholdsstofferne i kosmetik anvendes imidlertid også i andre produkter, f.eks. lægemidler, rengøringsmidler og fødevarer. Nogle af disse stoffer kan derfor alligevel være underkastet lovpligtige dyreforsøg. Der findes stadig en række forsøg, som ikke kan erstattes med pålidelige metoder uden brug af dyr, men EU og det internationale samfund arbejder på at udvikle sådanne metoder.


Route: .live2