Kombinerede virkninger af kemikalier - Chemicals In Our Life

Kombinerede virkninger af kemikalier

Der er kemikalier overalt rundt omkring os, men hvad sker der med vores helbred eller miljøet, når virkningerne af de enkelte stoffer kombineres?

Kemi er en grundlæggende del af vores liv og eksistens. I tillæg til de teknologiske fremskridt er vi gennem de seneste mange år blevet udsat for stigende mængder af både kunstigt fremstillede og naturlige kemikalier fra forskellige kilder som f.eks. fødevarer, vand, lægemidler, luft, kosmetik, sundhedsprodukter, tøj og andre forbrugerprodukter. Ikke kun vi, men også miljøet og dyrene eksponeres for dem.

Kombinerede virkninger af kemikalier finder sted i tre forskellige situationer:

  1. Et produkt, som vi bruger, kan være en blanding af forskellige kemikalier, og det eksponerer os og miljøet for dem alle på én gang.
  2. Vi kan blive eksponeret for et enkelt kemikalie fra forskellige kilder. Dette kan medføre en større eksponering over tid for os og miljøet.
  3. Forskellige kemikalier fra forskellige kilder frigivet på forskellige tidspunkter og fra forskellige steder kan medføre en eksponering for os eller miljøet. I nogle tilfælde kan eksponering for forskellige kemikalier medføre virkninger, der er kraftigere end ved eksponering for de enkelte kemikalier.

Farerne og risiciene ved kemikalier vurderes i dag stof for stof. EU har sat grænser for den tilladte mængde af kemikalier i de produkter, som vi køber, den luft, som vi indånder, og i vores mad og vand. Det er fortsat bekymrende, at analyse af de enkelte kemikalier hver for sig ikke giver tilstrækkelig sikkerhed. Kombinationen af virkningerne af kemikalier bør vurderes på en mere systematisk måde.

For øjeblikket findes der ikke et system, der dækker hele EU, og som vurderer kombinationen af virkninger og risici ved kemikalier. Der er sket en udvikling på området, og forskerne undersøger måder, hvorpå grupper af kemikalier, der medfører en stor eksponering for os og miljøet, kan gennemgå en kombineret risikovurdering. Det er meget svært, for ikke at sige umuligt, at teste alle blandinger ved hjælp af standardforsøg. Vi er nødt til at finde på bedre teststrategier og indføre brug af nye alternative testmetoder ved hjælp af computermodeller og uden brug af dyr.

Europa-Kommissionen arbejder på at identificere blandinger, der skal prioriteres med henblik på vurdering, ikke stof for stof, men som helhed og i kombination med andre blandinger. Forskere og lovgivere finder også nye veje til at udfylde informationshuller for bedre at forstå disse blandinger, som vi eksponeres for.

ECHA følger udviklingen på området og arbejder sammen med industrien, den akademiske verden og internationale organisationer for at analysere behovet for kombineret fare- og risikovurdering for kemikalier på det europæiske marked, og når et behov identificeres, træffer ECHA også foranstaltninger i forhold til risici fra kombinerede virkninger. Klik på linkene nedenfor for at se eksempler på dette.