Skip to Content

Sådan finder du sikre produkte

Efterhånden som oplysninger om farerne ved farlige kemikalier vokser, og forbrugerefterspørgslen efter sikre kemikalier stiger, leder flere og flere virksomheder efter sikre alternativer.

Mængden af tekstiler, fodtøj, tøj og legetøj med grøn mærkning og giftfri-mærkning stiger. Forhandlerne bidrager også, idet nogle vælger ikke at sælge produkter, der indeholder særligt problematiske stoffer.

Hvad og hvor du køber, er op til dig. Forskellige produkt- eller miljømærker kan vejlede dig.

EU's miljømærke

Med EU's miljømærke kan du nemt sikre dig, at en vare eller en tjeneste er både miljøvenlig og af god kvalitet. EU's miljømærke er nemt at genkende, og det er pålideligt.

For at gøre sig fortjent til EU's miljømærke skal produkterne opfylde en lang række krav. Disse miljøkrav inddrager hele produktets livscyklus lige fra udvinding af råstoffer til fremstilling, indpakning og transport og omfatter også anvendelsen af produktet og den efterfølgende bortskaffelse.

Mærket er blevet givet til tusinder af produkter i EU. Det omfatter f.eks. sæbe og shampoo, babytøj, maling og lak, elektriske apparater og møbler samt tjenesteydelser som f.eks. hoteller og campingpladser.

EU's miljømærke fortæller dig følgende:

  • De tekstiler, som du køber, indeholder ikke tungmetaller, formaldehyd, azofarvestoffer og andre farvestoffer, der kan forårsage kræft eller mutationer eller skade forplantningsevnen.
  • Sko indeholder ikke kadmium eller bly, og der anvendes ingen stoffer, som er skadelige for miljøet eller menneskers helbred, når de fremstilles.
  • Sæbe, shampoo og hårbalsam opfylder strenge krav til farlige stoffer.
  • Maling og lak indeholder ikke tungmetaller og kræftfremkaldende eller giftige stoffer.
  • Elektronik fremstilles med minimal anvendelse af farlige stoffer.

Det nordiske svanemærke

Det nordiske svanemærkeDet nordiske svanemærke garanterer, at produkterne opfylder strenge miljø- og klimakriterier. Det fortæller forbrugerne, at et produkts indvirkning på miljøet er vurderet for hele dets livscyklus, lige fra råmaterialer til bortskaffelse. Det er også forbundet med en række krav til kvalitet, helbredsmæssige aspekter og funktionalitet.

Læs mere


Route: .live1