Skip to Content

Yderligere oplysninger om kemikalier og sikkerhed på arbejdspladsen

Det er vigtigt, at du ved noget om, hvilke kemikalier du arbejder med, for at kunne forstå, hvordan du kan bruge dem på en sikker måde. Du kan finde mange oplysninger hos mange pålidelige kilder, så det er bare med at bruge dem.

På vores websted kan du finde oplysninger om de farlige og mest udbredte kemikalier på det europæiske marked og om, hvordan de er klassificeret.

Med tiden kan der blive konstateret nye farer ved kemikalier. Dette kan medføre en ændring af deres fareklassificering, og din arbejdsgiver kan være nødt til at gennemgå risikovurderingen og sikkerhedsforanstaltningerne på din arbejdsplads. Så sørg for, at du eller din arbejdsgiver tjekker vores websted regelmæssigt.

Vores "search for chemicals" er et godt sted at starte.

Det er en enestående kilde til information om de kemikalier, der fremstilles og importeres i Europa. Her finder du oplysninger om kemikaliernes farlige egenskaber, klassificering og mærkning og om, hvordan de anvendes sikkert. Databasen opdateres regelmæssigt.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Over hele Europa er der millioner af arbejdstagere, der kommer i kontakt med kemikalier og biologiske stoffer, som kan skade dem. EU-OSHA beskæftiger sig også med farlige stoffer, som udgør en risiko for arbejdstageres sundhed eller sikkerhed. Agenturet arbejder for at gøre europæiske arbejdspladser mere sikre, sundere og mere produktive til gavn for virksomhederne, de ansatte og regeringerne.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Spørg din fagforening

De europæiske fagforeninger arbejder aktivt sammen med EU-myndighederne for at beskytte arbejdstagere mod eksponering for kemikalier. Der er mange informationer på deres websteder, inklusive værktøjer og nyttige ressourcer, der kan hjælpe dig med at gøre din arbejdsplads sikker.


Route: .live1