Skip to Content

Industriens pligt til at registrere kemikalier

Der er tusinder af kemikalier på markedet. Kemikalier, der anvendes i en mængde på over 1 ton i EU, skal registreres, så vi kan blive klogere på deres mulige indvirkning på vores sundhed og miljøet.

Den kemiske industri omdanner råmaterialer som f.eks. olie, naturgas, luft, vand, metaller og mineraler til tusindvis af produkter. Den globale produktion af kemikalier er steget fra en million ton i 1930 til flere hundrede millioner ton i dag. 

Det nøjagtige antal kemikalier på markedet kendes stadig ikke, og hvert år kommer der flere nye til.

I henhold til REACH-forordningen, der er EU's kemikalielovgivning, skal kemikalier, der fremstilles eller importeres i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i en mængde på 1 ton eller derover, registreres. ECHA forventer, at op mod 30 000 kemikalier vil være registreret i 2018. Virksomhederne har pligt til at fremlægge oplysninger om de kemikalier, som de fremstiller og anvender, herunder oplysninger om farlige egenskaber og sikker anvendelse. Dermed kan vi blive klogere på deres mulige indvirkning på vores sundhed og miljøet. De fleste af disse data offentliggøres på ECHA's hjemmeside.

Følg kemikaliernes registrering!

Dette kort viser dig antallet af registreringer, som ECHA har modtaget fra forskellige lande. Du kan se, hvor kemikalier er fremstillet eller importeret i EU/EØS, og hvilke kemikalier der oftest registreres. 

Den kemiske industri i EU omsætter for mere end 500 mia. EUR hvert år. Der er 1,2 mio. direkte ansatte, og op mod 3,6 mio. arbejdstagere arbejder i brancher, hvor der anvendes kemikalier. 

Læs mere


Route: .live1