Skip to Content

Hvad mener europæerne om kemikalier?

Eurobarometer-undersøgelsen omfattende næsten 28 000 personer i 28 lande viser, at 65 % er bekymrede ved tanken om at blive eksponeret for farlige kemikalier, 26 % er meget bekymrede, og 39 % er lidt bekymrede.

Bekymringen varierer fra medlemsstat til medlemsstat, idet borgerne i det nordlige Europa generelt føler sig mere informerede og mindre bekymrede end borgerne i det sydlige Europa. Når det er sagt, har mindst halvdelen af alle adspurgte i hver medlemsstat svaret, at de er bekymrede i større eller mindre grad.

Er farepiktogrammerne nyttige?

Undersøgelsen så også nærmere på borgernes bevidsthed omkring farepiktogrammerne. Selvom borgerne måske har haft begrænset mulighed for at stifte bekendtskab med de nye piktogrammer, er nogle allerede meget fortrolige med dem.

  • 92 % har set "brandfarlig"-piktogrammet, og næsten alle blandt disse (96 %) ved, hvad det betyder.
  • I den anden ende af skalaen genkender kun 20 % piktogrammet "alvorlig sundhedsfare".

 

Borgerne bruger også de oplysninger, der er angivet på etiketterne:

  • 76 % læser sikkerhedsinstruktionerne,
  • 57 % læser instruktionerne på etiketten, og
  • 19 % søger derudover yderligere information.

Er borgerne mere positive over for EU-produkter?

Næsten halvdelen af de adspurgte (47 %) svarede, at produkter, der er fremstillet i EU, er sikrere end produkter, der er fremstillet uden for EU. Kun 5 % svarede, at produkter, der importeres fra lande uden for EU, indeholder sikrere kemikalier.

Det er interessant at bemærke, at hele 30 % var skeptiske over for begge dele og mente, at hverken produkter fremstillet i eller uden for EU indeholder sikre kemikalier.

Borgerne ser en forbedring

Deltagerne i undersøgelsen blev også spurgt, om de synes, at sikkerheden ved kemikalieholdige produkter er blevet bedre eller ringere sammenholdt med situationen for 10-15 år siden.

  • 44 % synes, at sikkerheden ved kemikalieholdige produkter er blevet bedre over de sidste 10-15 år.
  • 33 % synes, at den er omtrent den samme.
  • 16 % synes, at sikkerheden er blevet ringere.

Route: .live1