Skip to Content

Kend din elektronik og kemikalierne i den

En række apparater i dit hjem som f.eks. telefoner, computere, tabletter, fjernsyn, spilkonsoller og smarte køkkenanordninger består af hundredvis af komponenter og tusinder af kemikalier.

Nogle af kemikalierne i elektroniske apparater er giftige stoffer som f.eks. tungmetaller, flammehæmmere, antistatiske midler og plastblødgørere. Men det vigtige spørgsmål er: Er du eksponeret for dem? Hvis du bruger apparatet på den tilsigtede måde, er din eksponering meget lav. Eksempelvis vil din hud normalt aldrig komme i kontakt med printpladen i din mobiltelefon.

Men der er nogle farlige stoffer som f.eks. visse phthalater og flammehæmmere, som kan frigives fra elektroniske apparater til luften og støvet i dit hjem. Du skal sikre dig, at du bortskaffer dem korrekt — ellers kan de giftige stoffer frigives til dit nærmiljø.

EU's kemikalielovgivning sigter mod at begrænse eller forbyde brugen af farlige kemikalier i elektronik, hvor der findes sikrere alternativer. Virksomhederne opfordres også til at erstatte farlige kemikalier med sikrere alternativer. Virksomhederne kan opnå undtagelser og få tilladelse til at bruge visse farlige kemikalier i elektronik, typisk for en tidsbegrænset periode.

Tungmetaller

Tungmetaller er i dag en væsentlig komponent i de fleste elektroniske apparater, selvom innovative virksomheder altid er på udkig efter sikrere alternativer. Her er nogle typiske eksempler:

 • Cadmium — anvendes i genopladelige computerbatterier, stikkontakter og afbrydere.
 • Kviksølv — anvendes i flydende krystal-displays (lcd-skærme) i mobiltelefoner og computer-fladskærme samt i afbrydere, batterier og lysstofrør.
 • Bly — anvendes i billedrør til computere og tv-skærme.
 • Hexavalent krom — anvendes ved fremstilling af forskellige metalkabinetter.
 • Nikkel — anvendes i nogle mobiltelefoners printplader og lodning.
 • Bly og cadmium — anvendes i genopladelige batterier i spilkonsoller og elektrisk legetøj.

Flammehæmmere

Flammehæmmere anvendes til at forhindre eller forsinke udviklingen af en brand. En af deres virkninger er at give dig mere tid til at forlade stedet i tilfælde af en brand. Der er tale om ret robuste stoffer, som ikke nedbrydes nemt i naturen. De bliver derfor i miljøet i lang tid. Flammehæmmere kan migrere fra dine elektroniske produkter til støvet i dit hjem. Nye elektroniske apparater kan også frigive flammehæmmere, når de bliver varme.

Tips til sikker brug

 • Se efter produkter med en officiel miljømærkning. For eksempel er tv-apparater, printere, bærbare computere og stationære computere med EU's miljømærke fremstillet med mindst mulig brug af farlige kemikalier.
 • Se efter produkter, der er CE-mærkede. Det betyder, at fremstilleren garanterer, at produktet opfylder EU's sikkerhedskrav.
 • Anvend produktet til dets tiltænkte formål og på den måde, som er beskrevet i fremstillerens vejledning.
 • Brug din ret til at spørge butikken, om dit elektroniske apparat indeholder særligt problematiske stoffer over en bestemt grænse. I henhold til lovgivningen skal forhandleren eller fremstilleren fortælle dig, om produktet indeholder nogen af disse stoffer, og hvordan du skal bruge det sikkert.
 • Luft regelmæssigt ud i dine værelser, og forsøg at undgå akkumulering af støv i dit hjem.
 • Lad ikke små børn tygge på eller demontere elektronik.

Aflevér al brugt elektronik til genbrug.

De giftige stoffer i dine elektroniske apparater kan skade miljøet, hvis du ikke bortskaffer dem ordentligt.

Aflevér dine gamle elektroniske apparater og elektronisk affald på den lokale losse- eller genbrugsplads for at undgå udsivning af skadelige stoffer til miljøet.

Læs mere


Route: .live1