Skip to Content

Nanomaterialer og sundhed

Er stoffer farligere i nanoform end i deres normale størrelse? Nogle er, og nogle er ikke. Som ethvert andet kemisk stof skal nanomaterialer vurderes hver for sig.

Nanomaterialer og deres virkninger på vores krop kan være lige så forskellige som for andre kemikalier. Nanomaterialer skal derfor vurderes særskilt ligesom alle andre stoffer. Selv om et stof vurderes som ufarligt i løs form, skal dets nanoform alligevel undersøges. 

Hvordan finder man ud af, om et nanomateriale er giftigt?

Noget af det, forskere forsøger at finde ud af, er, om nanomaterialer trænger ind i vores krop og ophobes med tiden, eller om de udskilles eller fordøjes. Dette er ikke en let opgave.

Der er mange ting at tage i betragtning, når man forsøger at finde ud af, om et nanomateriale er skadeligt eller ej, som f.eks. dets størrelse og form, og ikke mindst hvordan det opfører sig, når partiklen nedbrydes til nanostørrelse. Nogle nanomaterialer kan f.eks. nå frem til kropsdele, som andre partikler ikke kan nå frem til, og vi må finde ud af, hvilke konsekvenser dette kan få.

Partiklernes ekstremt lille størrelse gør selvfølgelig kun dette vanskeligere. Først for nylig er der udviklet instrumenter, som kan detektere og analysere nanopartikler.

Hvilke risici er der?

Nogle nanomaterialer kan skade cellerne i kroppen, mens andre er uskadelige. Som følge af deres ringe størrelse er nogle af dem i stand til at komme langt ind i lungerne ved indånding. Når først de er der, kan de måske medføre inflammation (irritation). Endnu en risiko er, at nogle nanomaterialer måske kan føres med blodet og trænge ind i organer som lever, nyre, hjerte eller milt, hvor de måske kan forårsage sygdomme.

Undersøgelser i rotter har vist, at nogle nanopartikler er mere tilbøjelige til at forårsage inflammation og kræft end samme stof i større størrelse.

Nanopartikler kan trænge ind i den menneskelige krop på tre forskellige måder:

  • Man kan indånde dem
  • Man kan spise eller drikke dem
  • De kan trænge ind i kroppen gennem huden.

Bliver vi udsat?

For at vurdere risikoen ved nanomaterialer behøver vi også finde ud af, om vi er udsat for dem. Nanomaterialer findes mange steder, herunder i naturen. De forekommer f.eks. i aske fra vulkanudbrud, i støv og i havbrise, men også i bymiljøet, f.eks. i udstødningsgas fra dieselmotorer.

Vi behøver stadig flere oplysninger om mange nanomaterialer, der anvendes på arbejdspladser og i forbrugerprodukter, for at kunne vurdere deres sikkerhed.

ECHA og andre myndigheder arbejder på at klarlægge, hvordan kemikalielovgivningen skal anvendes på nanomaterialer for at give bedre sikkerhed for, at de kan bruges uden risiko.

Læs mere om nanomaterialer og deres anvendelse.
Logo for Den Europæiske Unions Observatorium for Nanomaterialer

Route: .live2