Skip to Content

Nanomaterialer på arbejdspladsen

Nanomaterialer finder man i dag næsten overalt, men nogle arbejdstagere er mere udsat for dem end andre. Hvis du på en eller anden måde arbejder med disse ganske små partikler, vil dette afsnit måske være af interesse for dig.

Nogle arbejdstagere udsættes ofte for nanomaterialer på en anden og mere direkte måde end forbrugerne, selv om man i dag finder nanomaterialer i mange produkter.

Nanosølv reducerer mængden af bakterier og bruges derfor i tøj, opvaskemaskiner, køleskabe og hospitalsudstyr, for at nævne et par eksempler. Andre nanomaterialer anvendes i fødevarer, elektronik, kosmetiske produkter og mange mere dagligdags produkter.

Ved indånding kan nogle nanomaterialer forårsage inflammerede (irriterede) lunger, og hvis de trænger ind i blodbanen, kan de også nå frem til andre organer som f.eks. leveren, nyrerne og milten, hvor de kan have giftvirkning.

Risikoen ved nanomaterialer skal vurderes i det enkelte tilfælde som for ethvert andet kemikalie, men der behøves fortsat flere data, før vi kan vurdere deres sikkerhed tilstrækkeligt. ECHA og andre myndigheder arbejder på at afklare, hvordan kemikalielovgivningen skal anvendes på nanomaterialer, så det sikres, at de kan bruges uden risiko.

Hvem arbejder med nanomaterialer?

Man kan komme i kontakt med nanopartikler på enhver arbejdsplads, hvor de fremstilles eller håndteres. Der er nogle få brændpunkter — f.eks. hvis du:

  • arbejder i et pakkeområde, hvor der fremstilles nanopartikler
  • arbejder med rengøring eller vedligeholdelse af udstyr såsom filtre
  • arbejder med svejseprocesser
  • arbejder med at male eller slibe overflader
  • indsamler, transporterer eller bortskaffer affald.

Hvordan kommer jeg i kontakt med nanomaterialer?

Nanomaterialer kan komme ind i kroppen på tre forskellige måder: Man kan indånde, spise eller drikke dem eller optage dem gennem huden.

F.eks. er mange pigmenter i maling faktisk nanomaterialer. Når du bruger spraymaling, kan du komme til at indånde dem, medmindre du anvender beskyttelse. Det er derfor vigtigt at læse etiketten for at sikre, at produktet håndteres risikofrit.

Hudkontakt kan forekomme, når du håndterer pulver eller væske såsom maling, eller når du arbejder i støvet luft med nanopartikler.

Nanopartikler forventes ikke at trænge ind i kroppen gennem sund hud, men det anbefales altid at minimere hudkontakt og følge god praksis for hygiejne på arbejdspladsen.

Indtagelse af nanopartikler vil sandsynligvis kun finde sted, hvis sikkerhedsforskrifterne ikke følges, f.eks. hvis du ikke vasker hænder, eller hvis du bruger beskyttelsesdragten uden for arbejdsområdet efter at have arbejdet med nanomaterialer.

Hvor får jeg rådgivning?

Hvis du ikke er sikker på, om de materialer, du arbejder med, indeholder nanopartikler, bør du kunne finde ud af det ved at læse etiketterne og se på de piktogrammer, der viser mulige farer. Der skulle også gerne være et sikkerhedsdatablad om risici, personlige værnemidler og råd om, hvad man skal gøre ved utilsigtet eksponering. Hvis du stadig ikke er sikker, kan du spørge din overordnede eller sikkerhedsrådgiveren på din arbejdsplads.

Læs mere om nanomaterialer og deres anvendelse.
Logo for Den Europæiske Unions Observatorium for Nanomaterialer

Route: .live2