Skip to Content

Beskyt dig

Som arbejdstager er der meget, som du kan gøre for at beskytte dig selv og andre omkring dig, når du håndterer farlige kemikalier. Sørg for at følge de grundlæggende forholdsregler for at være beskyttet.

Kemikalier på arbejdspladsen kan udsætte dig og dine kolleger for farer. Dampe eller væsker kan slippe ud, hvis de ikke håndteres korrekt, og det kan medføre forgiftning og vejrtrækningsproblemer. Visse kemikalier kan også medføre kræft eller skade et ufødt barn eller frugtbarheden.

Her er en tjekliste, der kan hjælpe med at beskytte dig.

 • Bed din arbejdsgiver om relevant information og oplæring i håndtering af farlige kemikalier.
 • Læs sikkerhedsdatabladene grundigt, herunder oplysningerne om farer for hvert af de kemikalier, som du arbejder med.
 • Sæt dig ind i, hvordan du skal håndtere kemikalier korrekt for at undgå eksponering.
 • Lad aldrig åben ild være uden opsyn.
 • Håndtér kemikalier forsigtigt.
 • Sæt dit hår op, hvis du har langt hår, og brug ikke løsthængende tøj.
 • Brug passende fodtøj, og brug ikke smykker eller lignende.
 • Brug altid sikkerhedsbriller og andre personlige værnemidler.
 • Vær hygiejnebevidst.
 • Bortskaf affald korrekt.
 • Indberet straks uheld til din chef.

Afhængigt af din arbejdsplads kan disse trin og de oplysninger, som du behøver for at kunne udføre dit job sikkert, variere. Hvis du har den mindste tvivl, bør du tale med din chef. Du kan få yderligere oplysninger og praktisk vejledning i sikkerhed på arbejdspladsen hos Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.


Route: .live2