Skip to Content

Kig på mærkningen!

Sikkerhed på arbejdspladsen begynder med at kende og forstå mærkningen af farlige kemikalier og vejledningen om sikker anvendelse af dem. Kemikalieleverandører er retligt forpligtet til at klassificere deres stoffer og blandinger. Lær etiketterne at kende, og pas på dig selv!

Farlige stoffer og blandinger skal være klassificeret, og kemikalier, der markedsføres, skal være korrekt mærket og emballeret.

Etiketterne fortæller dig, hvilke kemikalier der er farlige, og hvordan de kan skade dig. Etiketterne fortæller dig desuden, hvordan du skal opbevare farlige stoffer sikkert og håndtere dem sikkert.

Etiketterne på produkter, der indeholder farlige kemikalier, viser de fysiske, helbredsmæssige og miljømæssige farer ved produktet. De fortæller også om de forholdsregler, der skal træffes for at håndtere produkterne sikkert. Der gælder samme mærkning overalt i verden, så uanset hvor du arbejder: lær etiketterne at kende, og pas på dig selv.

Klik her for at se en infografik, der forklarer etiketterne

Tjek kemikaliernes klassificering

Kemikalieleverandører er ansvarlige for at klassificere de stoffer og blandinger, de leverer. Dette kaldes selvklassificering.

Nogle gange udføres klassificeringen af uafhængige eksperter på EU-niveau. Dette kaldes harmoniseret klassificering. Mange af de mest farlige stoffer, som påvirker arbejdstagernes sundhed, har en harmoniseret klassificering.

Det betyder, at producenterne i hele Europa er retligt forpligtet til at klassificere og mærke dem ens. Så selv om du får en ny leverandør, er stoffets klassificering og mærkning altså den samme, takket være harmoniseringen. Det gør det lettere for dig at få at vide, hvilke sikkerhedsforanstaltninger du skal træffe for at anvende stoffet.

Der er tusindvis af stoffer med en harmoniseret klassificering, og listen over dem bliver længere og længere. Et eksempel er formaldehyd. Den harmoniserede klassificering af dette stof betyder, at der er et system til håndtering af risiciene ved det i hele EU. Det er godt nyt for arbejdstagere og fagfolk i mange industrisektorer, navnlig sundheds-, bygge-, bil- og tekstilsektorerne, hvor eksponeringen kan være høj.


Route: .live1