Skip to Content

Søgning efter kemikalier

Tjek vores unikke database, hvor der er oplysninger om mange af de kemikalier, som dagligt bruges rundt omkring i Europa.

ECHA har opbygget verdens største database over kemikalier gennem sit arbejde med gennemførelsen af EU's kemikalielovgivning. Databasen indeholder oplysninger på engelsk om ca. 140 000 kemikalier og bliver hele tiden større.

I databasen er der over 2 millioner sammenfatninger af undersøgelser af kemikaliers egenskaber og påvirkning af mennesker og miljøet. Den forklarer desuden, hvordan de er klassificeret (f.eks. som ætsende eller brandfarlige), og giver vejledning i, hvordan de bruges sikkert.

En forholdsvis lille del af dem (181 pr. primo 2018) er opført som særligt problematiske, fordi de kan forårsage kræft eller mutationer, skade forplantningsevnen eller ophobes i miljøet. Tilsammen udgør de registrerede oplysninger en meget stor mængde information, som ECHA ønsker at anvende til gavn for europæiske borgere og miljøet.

Find de svar, som du har behov for

Hvordan påvirker et stof menneskets organisme? Irriterer det huden eller øjnene, eller har det en langt alvorligere virkning, såsom at være kræftfremkaldende? I hvilke typer produkter anvendes stoffet? Er det skadeligt for miljøet, og hvordan frigives det? Alle disse spørgsmål kan du nu få svar på i de korte beskrivelser af hvert kemikalie, vi kalder oplysningskort. Hvis du vil vide noget om de stoffer, du kan være udsat for, er dette et godt sted at begynde.

Det er lige så let som at slå et ord op i en ordbog: Du taster bare stoffets navn i søgefeltet i afsnittet Information om kemikalier, og så er det der. Informationen bygger på de data, som virksomhederne har indsendt til ECHA for at opfylde EU's lovgivning. Hvis stoffet er klassificeret som særlig farligt, viser oplysningskortet også, hvordan det undersøges af myndighederne på europæisk og nationalt plan for at sikre beskyttelse af mennesker og miljøet. 


Route: .live2