Skip to Content

Brug din ret til at spørge

Hvis du har en mistanke om, at et produkt, som du har købt, indeholder skadelige kemikalier, har du ret til at få oplysninger om kemikalierne.

Du har ret til at spørge, om de produkter, som du køber, indeholder kemikalier over en vis grænseværdi, som kan være skadelige for din sundhed eller miljøet. Disse såkaldte særligt problematiske stoffer (SVHC'er) er omfattet af REACH's kandidatliste over særligt problematiske stoffer. I henhold til lovgivningen skal leverandørerne give dig denne information gratis og inden for 45 dage fra den dag, du spørger.

Din ret til at spørge gælder artikler som f.eks. tekstiler, møbler, sko, sportsudstyr, legetøj og elektronik, men ikke blandinger som f.eks. maling, vaskemidler, lægemidler, kosmetik og fødevarer.

Sådan får du fat i oplysningerne

Du kan enten henvende dig i den butik, hvor du har købt produktet, eller kontakte fremstilleren eller importøren. Det er bedst, at du henvender dig skriftligt. Mange nationale myndigheder og forbrugerorganisationer har udarbejdet standardbreve, som du kan bruge til dette. Der findes også mobilapps, som du kan bruge.

For at få den rette information skal du:

  • skrive navnet på eller beskrive det produkt, som du er interesseret i
  • spørge, om produktet indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC'er), der er opført på REACH-kandidatlisten; stofferne kan enten være i selve produktet eller i dets emballage
  • henvise til ECHA's hjemmeside, hvor der er yderligere oplysninger om forpligtelserne i henhold til REACH-forordningen.

Leverandørerne har kun pligt til at udlevere oplysninger om disse stoffer, hvis de findes i koncentrationer på over 0,1 % af produktets vægt. Det betyder, at de ikke behøver at fortælle dig om andre stoffer i produktet eller endda om SVHC'er i produktet, hvis de er til stede i en lavere koncentration. 

Standardbreve til forbrugere:

Apps til forbrugere

Mange forbrugerorganisationer og nogle nationale myndigheder har udviklet mobilapps og vejledninger, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke kemikalier der findes i bestemte produkter. Nedenfor har vi samlet en række links, der kan være relevante for dig.


Route: .live1