Skip to Content

Hvad med importerede produkter?

EU-lovgivningen sigter også mod sikker brug af kemikalier i de produkter, som du køber på EU-markedet. Der er indført systemer for at sikre produktsikkerheden og for at spore og tilbagekalde usikre produkter.

EU-lovgivningen har høje sikkerhedsstandarder. EU's direktiv om produktsikkerhed i almindelighed har til formål at sikre, at man kun kan købe sikre produkter i EU. Virksomheder bør kun importere og sælge produkter, der er sikre, og de bør informere forbrugerne om eventuelle risici ved deres produkter. De skal også sikre, at farlige produkter kan spores, således at de kan fjernes for at undgå risici for forbrugerne. Hvis du køber produkter, der ikke er fremstillet i EU, men derimod importeres udefra, skal de stadig overholde de samme standarder for kemisk sikkerhed. Importøren af produkterne til EU er ansvarlig for dette.

I henhold til REACH-forordningen skal virksomheder, der importerer produkter til EU, vide, om deres produkter indeholder særligt problematiske stoffer over et vist niveau, og om de derfor skal videregive denne oplysning til forhandlere og forbrugere på anmodning. Importører skal også vide, om deres produkter indeholder kemikalier, der er pålagt begrænsninger i Europa, f.eks. bly i smykker.

Myndighederne kan pålægge begrænsninger i henhold til REACH for at håndtere usikre produkter. Det kan blandt andet dreje sig om begrænsning af eller forbud mod anvendelse af et kemikalie, enten når det bruges alene, eller når det bruges i specifikke produkter.

Identifikation og fjernelse af usikre produkter fra EU-markedet

Hvis overvågning af markedet viser, at et markedsført produkt muligvis er usikkert, er der indført systemer, som vil tage hånd om problemet og sikre, at produktet bliver fjernet.

Det er primært myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for at tjekke, om de markedsførte produkter er sikre, og eventuelt anvende sanktioner. De samarbejder tæt med toldmyndighederne om at beskytte forbrugerne mod usikre importerede produkter, der kommer fra lande uden for EU.

For at understøtte denne proces har Europa-Kommissionen indført et sikkerhedssystem (Rapid Alert System), der muliggør hurtig udveksling af oplysninger mellem EU-lande om farlige, non-food-produkter, der udgør en risiko for forbrugernes helbred og sikkerhed.

Når myndighederne i en medlemsstat identificerer et farligt produkt, kan produktet trækkes tilbage, og myndighederne vil informere Europa-Kommissionen. Kommissionen vil så informere resten af EU-landene og udsende en advarsel til forbrugerne, hvis produktet allerede er markedsført. Hvis produktet opdages på grænsen, vil importen blive standset. Hvis produktet importeres fra et land uden for EU, f.eks. Kina, vil de kinesiske myndigheder blive informeret.

ECHA offentliggør nogle af disse produkter på vores profiler på de sociale medier. Hvis du gerne vil se den fulde rapport fra Rapid Alert-systemet, kan du følge nedenstående link.

Læs mere


Route: .live1