Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χημικές ουσίες σε προϊόντα καθαρισμού

Τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιείτε επιτελούν τον ρόλο τους χάρη στις χημικές ουσίες που περιέχουν. Για να χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα με ασφάλεια, είναι σημαντικό να ελέγχετε πάντοτε τις ετικέτες.

Απορρυπαντικά ρούχων, καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης, υγρά πιάτων -όλα περιέχουν ουσίες που αποκαλούνται επιφανειοδραστικές ή επιφανειοδραστικά υλικά. Μειώνουν την επιφανειακή τάση μεταξύ του νερού και του λιπαρών ουσιών (υγρού ελαίου ή στερεού λίπους), με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η ανάμιξή τους και, ως εκ τούτου, να καθίσταται εφικτή η απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών μέσω του νερού. Αυτός είναι ο λόγος που πλένουμε τα ακάθαρτα ρούχα με απορρυπαντικό - το απορρυπαντικό μπορεί να αφαιρεί τις ακαθαρσίες στερεάς ή υγρής μορφής.

Εάν κοιτάξετε τα συστατικά ενός προϊόντος καθαρισμού, θα δείτε και πολλές άλλες χημικές ουσίες. Για παράδειγμα, τα βιολογικά απορρυπαντικά περιέχουν ένζυμα. Τα ένζυμα βοηθούν στη διάσπαση και αφαίρεση των λιπών, αλλά και των τροφίμων και άλλων εναποθέσεων. Διάφορες χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται επίσης για την προσθήκη αρωμάτων ή χρωμάτων σε ένα προϊόν ή για τη συντήρησή του.

Κανονιστικές ρυθμίσεις για ασφαλέστερα προϊόντα

Η ΕΕ εφαρμόζει διάφορους κανόνες με σκοπό την ασφαλέστερη χρήση των προϊόντων καθαρισμού. Για παράδειγμα, ο κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών (κανονισμός CLP), ρυθμίζει τον τρόπο επισήμανσης και συσκευασίας των χημικών ουσιών και των προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες. Σε περίπτωση που το προϊόν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες, πρέπει να επισημαίνεται με εικονόγραμμα και επεξήγηση της σημασίας του. Η επισήμανση βοηθά τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφάλεια και παρέχει συμβουλές αντιμετώπισης τυχόν ατυχήματος.

Ο κανονισμός σχετικά με τα απορρυπαντικά διασφαλίζει ότι στην αγορά διατίθενται μόνο απορρυπαντικά με πλήρως βιοαποδομήσιμες επιφανειοδραστικές ουσίες. Επιπλέον, στις ετικέτες των απορρυπαντικών πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά των προϊόντων και την κατάλληλη δοσολογία. Οι πληροφορίες αυτές προστατεύουν τους καταναλωτές από τις αλλεργίες και συμβάλλουν στην αποφυγή της υπερβολικής χρήσης των απορρυπαντικών.

Τι ισχύει για τις συσκευασίες;

Ο κανονισμός CLP αποσκοπεί επίσης να καταστήσει τις συσκευασίες ασφαλέστερες για τα παιδιά. Η εμφάνιση των προϊόντων καθαρισμού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες δεν θα πρέπει να είναι ελκυστική για τα παιδιά ούτε να μοιάζει με την εμφάνιση των συσκευασιών τροφίμων ή φαρμάκων. Επίσης, οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ασφαλισμένες κατά τρόπο που να μην μπορούν τα παιδιά να τις ανοίξουν, για παράδειγμα, να φέρουν καπάκι που ανοίγει και με τα δύο χέρια.

Οι κάψουλες υγρού απορρυπαντικού πρέπει να είναι ανθεκτικές στην πίεση και δεν πρέπει να διαλύονται πολύ γρήγορα. Περιέχουν αρωματική ουσία που απωθεί το παιδί, σε περίπτωση που τις τοποθετήσει στο στόμα του. Επίσης, η εξωτερική συσκευασία των καψουλών μιας χρήσης πρέπει να είναι αδιαφανής ούτως ώστε τα παιδιά να δυσκολεύονται να δουν μέσα της.

Συμβουλές για ασφαλέστερη χρήση

  • Ελέγχετε τις ετικέτες των προϊόντων που χρησιμοποιείτε και τηρείτε τις οδηγίες ώστε να διασφαλίζετε την ασφαλή χρήση και φύλαξή τους. Τα εικονογράμματα κινδύνου υποδεικνύουν το είδος της βλάβης που μπορεί να προκαλέσει το προϊόν στην υγεία σας ή στο περιβάλλον. Επίσης, στις ετικέτες περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης τυχόν ατυχήματος.
  • Συνιστάτε να προτιμάτε φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά που φέρουν επίσημο οικολογικό σήμα, για παράδειγμα το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή το σκανδιναβικό οικολογικό σήμα.
  • Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα προϊόντα καθαρισμού σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Ορισμένα προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και ερεθισμό του δέρματος και των ματιών σας. Για παράδειγμα, τα αποφρακτικά αποχετεύσεων και τα καθαριστικά τουαλέτας μπορεί να περιέχουν διαβρωτικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα του δέρματος και οφθαλμικές βλάβες. Τα απορρυπαντικά αφαίρεσης αλάτων και τα καθαριστικά φούρνου μπορούν επίσης να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην υγεία σας, σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού.
  • Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να φυλάσσετε τα προϊόντα καθαρισμού σας μακριά από παιδιά ή κατοικίδια. Φροντίζετε επίσης να μην αναμιγνύετε διαφορετικά προϊόντα καθαρισμού ούτε να αλλάζετε το δοχείο τους με σκοπό να χρησιμοποιήσετε το αρχικό δοχείο για την αποθήκευση άλλου υλικού.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε επίσης


Route: .live2